VLAANDEREN EIST IN REGEERAKKOORD WEL BEHEER OP VAN LUCHTHAVEN BRUSSEL NATIONAAL (ZAVENTEM)

MAAR NIEUWE VLAAMSE REGERING GEEFT VERDER VOOR DERDE MAAL OP RIJ FORFAIT ALS HET GAAT OM BESCHERMING INWONERS


DAEDALUS PERSBERICHT dd 20 JULI 2004

In de regeringsverklaring van de regering Leterme staan slechts twee citaten die betrekking hebben op vliegverkeer en het afwegen van kosten en baten van de hinder :

"Verhoogde bereikbaarheid
REGIONALE LUCHTHAVENS
oo We erkennen het belang van de regionale luchthavens voor het economisch weefsel zonder de hinder uit het oog te verliezen die ze betekenen de omwonenden. Samen met de particuliere sector garanderen we het voortbestaan van de regionale luchthavens, met een management dat de maatschappelijke kosten en baten in evenwicht kan brengen. We waken over
een betere beheersing en beperking van de hinder voor de omwonenden."

"Meer Vlaanderen
oo Het beheer van de luchthaven van Zaventem is een gewestelijke bevoegdheid."

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, constateert dat er verder in heel het nieuwe Vlaamse regeerakkoord niet één degelijke passage te vinden is over Brussel Nationale Luchthaven. Het enige wat de regering Leterme doet is het beheer ervan opeisen. Zet hier tegenover de opvallende strijdvaardigheid van de nieuwe Brussels Gewestregering in deze nog altijd zeer actuele kwestie. Het hoofdstedelijk regeerakkoord stelt onomwonden dat er in de praktijk boven het Brussels Gewest NIET
gevlogen mag worden. Voor de duidelijkheid: op dit moment krijgt het Brussels Gewest maar 4% van de vluchten, de zgn. ‘opgeofferde’ gebieden in de randgemeenten niet meegerekend.

Actie Noordrand en haar werkgroep Daedalus kunnen alleen maar constateren dat voor de derde keer op rij een Vlaamse regering het in dit lastige dossier NIET opneemt voor haar inwoners en door haar laksheid de deur opnieuw wijd openzet voor de niet aflatende krachten die de hinder wensen te concentreren over één Vlaamse regio. Dat het probleem niet van de baan is bewijst de huidige spreid-centratie. 81% van de vluchten vertrekt nog altijd slechts van één startbaan daar waar er zes beschikbaar zijn (dus géén spreiding op de grond). Per gebruikte startbaan is er maar één route per bestemming in plaats van de gevraagde drie tot vijf (dus geen spreiding in de lucht).

De afgelopen drie jaar is door de twee laatste federale regeringen en als gevolg van de lakse houding van twee Vlaamse regeringen 96% over Vlaanderen gekomen. Voor die tijd droeg Brussel een veel belangrijker deel van de lasten van wat nog altijd de nationale luchthaven is.
Nu het Brussels Gewest dat – de opgeofferde gebieden niet meegeteld – slechts 4% van de vluchten krijgt, nog minder wil hebben is het duidelijk dat volgens hen alles over Vlaanderen zal moeten. De spreid-centratie belast de mensen in Diegem, Neder-Over-Heembeek, Koningslo, Strombeek, grote delen van Grimbergen, Boechout en Wemmel nog altijd met meer dan de helft van de opstijgende vluchten. Diegem kreunt onder 81% van de dagvertrekken en 41% van de nachtvertrekken (cijfers
Ombudsdienst mei 2004).
De in opdracht van voormalig minister Anciaux door prof. Annemans gerealiseerde studie over de kost van concentratie voor de volksgezondheid geeft nu al 200 doden per jaar, waarvan het merendeel in Vlaanderen.

De mensen in Noordrand hebben ook nog vers in het geheugen dat de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams Brabant  - onder druk van de federale politiek - aan BIAC met de nieuwe milieuvergunning een verbijsterende blanco chèque verleende.

Daarom eisen Actie Noordrand en haar werkgroep Daedalus dat de nieuwe Vlaamse regering zeer snel haar standpunt in het dossier Brussel National Airport verduidelijkt en verscherpt.

Daedalus Actie Noordrand
0486/582 499 0494/21 68 81
daedalus.werkgroep@pandora.be actienoordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be