Persbericht Actie Noordrand 9.4.2007

‘Tempête sur l’Oostrand n° 123’ toont
volstrekt atypische radartrack van zondag 18 sept. 2005.
Dat is een jaar en zeven maanden oud. Waarom?
Actie Noordrand heeft op zijn beurt één heel simpele eis.
Evenveel en evenwaardige STILTE
voor elk INDIVIDU rond de luchthaven.

Voor het eerst sinds de UBCNA in 1991 werd opgericht (zie bijlage, nota bene de Union BELGE Contre les Nuisances Aériennes, alsof er in de Noordrand geen Belgen wonen) wil Actie Noordrand een van hun pertinente propagandaleugens met feiten aan de kaak stellen.
De radartrack van de DAGVLUCHTEN die voor Tempête sur l’Oostrand n° 123 gebruikt werd dateert van ZONDAG 18 september 2005. Dat is een jaar en zeven maanden oud!
Door een zeer zeldzame samenloop van omstandigheden komt een dergelijk vliegpatroon misschien maar eens op de 1000 dagen voor. De auteur** van n° 123 zal hebben moeten zoeken voor hij ze vond...

WAAROM KOOS DE AUTEUR VAN N° 123 GEEN ACTUELE TRACK MAAR EEN MET DRIE ATYPISCHE PATRONEN?

1.
Die zondag 18 september 2005 vertrok zeer uitzonderlijk van de gebruikelijke startvluchten méér dan de helft naar het Zuiden en een minderheid naar het Noorden. Dit geeft een eerste atypisch patroon. Actie Noordrand daagt iedereen en met name de Ombudsdienst uit - die zou moeten beschikken over de objectieve feiten – om nóg Vluchtlijsten van Dagvluchten te produceren waarop dit het geval is...

2.
Die zondag 18 september 2005 vonden op de startbaan 25R van 11 tot 17 uur calibratievluchten plaats. Deze dienen op geregelde tijdstippen verplicht te gebeuren om het Instrumental Landing System (ILS) in te stellen. De piloten van de NIKI-vluchten naar het Noorden kregen opdracht verder rechtdoor op te stijgen vooraleer naar Rechts te draaien, waardoor de radartrack een tweede atypisch patroon vertoont.

3.
Die zondag waren er zeer uitzonderlijk ook calibratievluchten voor de baan 02. Daardoor is ook het vliegpatroon boven de Oostrand atypish. De piloten kregen instructie verder door te vliegen dan gebruikelijk boven Brussel alvorens naar Links te draaien. Dit geeft een derde atypisch patroon.

Actie Noordrand bleek na enig zoeken in haar archieven te beschikken over de officiële track van zondag 18 september 2005 (in z/w, zie bijlage) afkomstig van de Ombudsdienst.

WAAROM WERD HET DOCUMENT OOK NOG VERDER GEMANIPULEERD?

De track in n° 123 werd voor het "goede doel" nog eens zwaar gemanipuleerd. Aan de bovenkant werd een stuk afgesneden waardoor niet langer te zien is dat er ook dalende vluchten boven de Noordrand vlogen.
Aan de onderkant maskeert tekst op witte ondergrond de uitwaaiering van de vluchten boven de Oostrand. Men kan op het officiële z/w document bijna het aantal vluchten tellen op het moment dat ze 5000 voet bereiken en de radartracknotering stopt.
Waarom werd deze verouderde track gebruikt?
Er is geen enkele objectieve reden om niet een actueler document te gebruiken. De opsteller van N° 123, niet van gisteren, voegde wel enkele ‘précautions oratoires’ toe.

  1. "Cette carte date un peu" (een beetje? een jaar en zeven maanden!)
  2. "Les décollages de la 25D (25R in het Nederlands) virent à présent un peu plus serré à gauche, épargnant un secteur de Bruxelles, mais sont dès lors plus concentrés sur l’Oostrand, en direction de la balise de Huldenberg". Waarom laat de auteur dat niet zien met een actuele track? Omdat de auteur zelf toe moet geven dat het is om Brussel te sparen (en niet de Noordrand) dat de Oostrand meer belast wordt?

LIEG MAAR, ER BLIJFT ALTIJD WEL WAT VAN HANGEN?

En passant steekt de auteur van n° 123 er nog eens wat bijkomende leugens door. Lieg maar, lieg maar, er blijft altijd wel wat hangen? B.v. als zou Actie Noordrand in haar communicatie niet het verschil maken tussen Diegem-vertrekken en wat de Noordrand krijgt via de bocht naar Rechts. www.actienoordrand.be bewijst het tegendeel. Als zou Actie Noordrand in haar communicatie niet al jarenlang de opgeofferde gebieden van Noord-Brussel vermelden. Als zou men in de Noordrand ontkennen dat er over Brussel gevlogen wordt. Natuurlijk wordt er over Brussel gevlogen. De kwestie is: waar? En: waarom daar?

EEN MELOEN (WEZEMBEEK-OPPEM) VERGELIJKEN MET VIJGEN EN DADELS (NOORDRANDGEMEENTEN)

Ook verzwijgen N°123 en het Awaccs-bericht over de Aminal-metingen dat Wezembeek-Oppem pal onder baan 02/20 ligt. De twee publicaties scheren volstrekt onterecht Wezembeek-Oppem en de Noordrandgemeenten over één kam. Vilvoorde/Koningslo, Grimbergen/Strombeek en Meise/Wolvertem. liggen op resp. 6, 8 en 12 à 15 km van de luchthaven. Ze liggen bovendien vér van elke baan. En niet zoals Wezembeek-Oppem pál onder en in het verlengde van een piste. Wezembeek-Oppem en de Noordrandgemeenten vergelijken is meloenen met vijgen en dadels gelijkstellen.

Deze leugens laten een NIMBY-pers en een steeds meer NIMBY publieke opinie zich jaar-in jaar-uit graag opsolferen.

Feit: alleen in de Noordrand krijgen dezelfde mensen dag- én nachtvluchten over zich heen. Dit gebeurt nergens anders rond de luchthaven. De Oostrandhinder (vertrekken van de 25R via bocht naar Links, vertrekken van de 20, landingen op de 02: op de gebruikte track NIET te zien omdat er zondag 18 september 2005 werd geland op de 07-banen) wordt door de Noordrand daarom niet geminimaliseerd maar treft telkens andere mensen.

EIS

Alleen evenveel en evenwaardig gespreide STILTE PER INDIVIDU en in functie van de afstand tot de luchthaven kan nog een toekomst garanderen voor een Brussels National Airport, best zonder nachtvluchten en best met beperking voor de dag. Vanaf hoeveel dBA gemeten wordt zal doorslaggevend zijn. 70 dBA is in elk geval veel te hoog: vanaf 55 dBA treedt overdag al gezondheidsschadende hinder op.

Actie Noordrand
Roger Vermeiren, voorzitter
Actie Noordrand
0486/582 499 - 0494/21 68 81
actie-noordrand@belgacom.net
www.actienoordrand.be

Bijlagen:

  1. Officiële z/w track van 18.9.2005, afkomstig van Ombudsdienst
  2. Tempête sur l’Oostrand n° 123, met track 18.9.2005
  3. Oprichtingsacte UBCNA, "Rapport annuel 2000 UBCNA"
  4. Eisen uit Tempête sur l’Oostrand n° 124

*
De calibratievluchten zijn op het oorspronkelijk document: de volledige z/w track van de Ombudsdienst in bijlage, als rare kluwens te zien vlak boven het uiteinde van de banen. Waarom vermeldt auteur** van N° 123 ze NIET in zijn uitleg.)

**
Waarom worden de Tempête’s niet ondertekend maar wel doorgestuurd door de UBCNA?
In Tempête sur l’Oostrand n° 124 wordt de Noordrand - die zich met de rug tegen de muur en zonder enige politieke steun verdedigt tegen een overmacht om niet ALLES over zich heen te krijgen: dag en nacht, week en weekend - er nog maar eens van beschuldigd dat zij van de discussie tussen Oost- en Noordrand een communautair debat zou maken! Wat zeggen kinderen ook weer? Wat je zegt doe je zelf? Actie Noordrand ondertekent en geeft een contacttelefoon. Dat de auteur van Tempête sur l’Oostrand hetzelfde doet. We nodigen hem graag uit voor een overlegavond!
In bijlage daarom ook de eisen uit Tempête n° 124: een handig mengsel van juiste eisen voor alle omwonenden en van NIMBY-eisen. Wie kan lezen (zie o.m. punt i) kent het antwoord op de vraag hierboven
.

 

Texte Français