PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND
 

Open Brief 25 maart 2007

Actie Noordrand protesteert in een Open Brief aan de minister-president Leterme en minister Peeters (CD&V) tegen een recent gepubliceerde, misleidende interpretatie van de Aminalmetingen rond de luchthaven. Wie op de Grote Markt staat ziet een ander Brussel dan wie op de Heizel staat. Wie vergelijkt met 2002 ziet een andere evolutie dan wie vergelijkt met 1999. Objectief krijgt Zone 1 meer dan ooit de meeste hinder. Objectief wordt een zone die noch onder noch naast een baan ligt, ten noorden van en op kilometers van de luchthaven: de Noordrand, om zuiver politieke NIMBY-redenen meer dan ooit en meer dan welk ander gebied rond de luchthaven geconcentreerd overvlogen. 's Nachts is de situatie erger dan na de eerste concentratiegolf in 2002 van minister Durant. Actie Noordrand vraagt dat alle betrokken partijen komaf maken met dergelijke misleidende informatie en tot een neutrale, correcte lezing komen van de diverse metingen: die van Aminal, die van BIAC en die van het Brussels Gewest. Alleen zo kan men hopen ooit rond de onderhandelingstafel tot een democratisch akkoord te komen.

 
Actie Noordrand
Roger Vermeiren

 

eachte Heer Minister Leterme, Geachte Heer Minister Peeters,  Geachte Heer D’Hondt, Geachte Heer Winters,

Onder boven vermelde hoofding werd in De Standaard van vorige  vrijdag kritiekloos een  mededeling van de actiegroep AWACCS uit  Wezembeek-Oppem overgenomen. Deze wekt verkeerdelijk de indruk  dat  de lawaaihinder van de luchthaven nu verschoven is van de Noordrand  naar de Oostrand en dat het spreidingsplan dus heeft gezorgd voor  een concentratie op de Oostrand. Deze mededeling (n.a.v. de recente  publicatie van de vergelijkende cijfers in de verschillende meetpunten van Aminal  - www.mina.be)  is een flagrante leugen om de volgende redenen.

1.
In de eerste plaats werd  het jaar 2002 (voor 2002 werden  door Aminal niet op alle locaties  systematische metingen gedaan) als vergelijkingsbasis  gekozen. Het jaar 2002 was  helemaal niet representatief voor de zogeheten ‘historische toestand’ (voor zover die al bestaan heeft). Integendeel, het jaar 2002 was een jaar van flagrante concentratie. Minister Durant had reeds tijdens de jaren 2001/2002  een reeks  maatregelen getroffen juist met de bedoeling om een nieuw zogenaamd historisch kader te creëren. 
Hierop had  in twee stappen de volledige nachtconcentratie moeten worden geënt : vanaf 31 oktober 2002 en 31 december 2002. Wat waren die maatregelen?
a.       Afschaffing van de Chabert route  (april 2001). Deze werd bij de andere CIV routes  gevoegd die tijdens de week nog tot in 2001 werd gevlogen over het Noorden van Brussel.

b.      Uitbreiding van de ‘Grand Tour du Brabant’ (april 2001) voor alle zware toestellen met bestemming HUL en CIV. Hierdoor nam het aantal nachtvertrekken op baan 25R toe van ongeveer 50% naar 75% in de maanden mei tot december 2001 en naar 71% in januari – juni 2002?

c.       Herformuleringen van de dagroutes naar CIV zodat deze uiteindelijk die in de Noordrand terecht kwamen. Dag. Nacht. Tijdens de week. In het weekend.

2.
In die zin en met dit als uitgangspunt is het dus onvermijdelijk dat  bij een herverdeling (spreiding) in vergelijking met  een concentratiejaar (concentratie op Zone 1 en de Noordrand) er terug meer hinder terecht komt op andere zones, in dit geval Zone 3 waar Awaccs actie voert. Men vergeet echter wel te vermelden dat die  Zone 3  ook vandaag nog ver beneden de belasting zit van voor Durant (1999). Toen steeg ongeveer 50% van de nachtvertrekken op van op baan 20. De Grand Tour du  Brabant werd slechts 50 maal per jaar werd gebruikt. In 2007 is de werkelijke situatie voor de Noordrand opnieuw dramatisch, hoe men het ook bekijkt. Tijdens de eerste twee maanden: januari en februari 2007 vertrok respectievelijk 21.2% en 16.9% van de nachtvertrekken over Zone 3. 
Zone 1 kreeg  's nachts respectievelijk 65.2% en 65.8% van de vluchten. Deze verschillen in het baangebruik tussen de 20 en de 25R zijn - zeker gezien de vergelijkbare orďentatie tov de overheersende  ZW wind - op geen enkele vliegtechnische reden gebaseerd. Ze zijn enkel het gevolg van de nu al decennia volgehouden zuiver politieke wil om de inwoners van Zone 1 en de Noordrand  te discrimineren.

3.
De communicatie van Awaccs is in de tweede plaats misleidend omdat in tabelvorm aantallen  worden vergeleken van zgn ‘hinderlijke vluchten’ (vluchten met een Lamax > 70 dB). Deze worden gemeten op een aantal locaties die helemaal niet met mekaar te vergelijken zijn, de ene liggen vlakbij de luchthaven en zelfs in de as van een start of landingsbaan (zone 3). De anderen liggen ten noorden en opzij van de luchthaven en kilometers ver van elke baan! Waar blijven de logica en de objectiviteit - die de basis zouden moeten zijn voor elke vergelijking - als men  een meetpunt op 14 km van de luchthaven en ver van de as van elke baan en dat daardoor minder lawaaierige vluchten telt vergelijkt met een meetpunt in de as van en op 4 km van die baan? Bovendien worden de cijfers van 2002 ‘geflatteerd’ (voor Koningsloo en Grimbergen bvb) omdat toen een aantal zeer lawaaierige toestellen (waaronder de beruchte B 727) nog in omloop waren, vliegtuigen die sindsdien ’s nachts niet meer mogen worden gebruikt

 

Bijlage : Baangebruik pre Durant