Persbericht Actie Noordrand 5.3.2007
ACTIE NOORDRAND VERWIJT VLAAMSE REGERING NALATIG VERZUIM:
IN JAN/FEB 2007 WERD AANTAL NACHTVLUCHTEN MEER DAN VERDUBBELD VERGELEKEN MET 2006
 
 
In verband met rampnachten boven Noordrand rust een verpletterende verantwoordelijkheid op uw schouders: weten en niets ondernemen is schuldig verzuim

 
 Geachte Heer Minister Leterme,

Geachte Heer Minister Peeters,

Geachte Heer Suys

Geachte Heer D’Hondt

Geachte Heer Winters

 

U vindt hierbij een grafiekje dat ik heb laten zien op een recente informatieavond over de problematiek van het vliegtuiglawaai in samenwerking met de Nederlandstalige ombudsman, de sfeer was er grimmig (en terecht):

 

NACHTVERTREKKEN OVER ZONE 1 (23 tot 6 h)

 

 

Ook al was er in januari 2006 meer N/O wind dan gewoonlijk dan nog zijn deze verschillen bijzonder frappant. Het spreidingsplan van Minister Anciaux is dood.

Onder de dekmantel spreiding is een  super concentratie ingevoerd. Voor deze  superconcentratie bestaat geen enkele vliegtechnische motivatie, enkel de politieke onwil om iedereen gelijk te behandelen. Immers baan 20 (zone 3 Sterrebeek) en 25R (Diegem) liggen nagenoeg identiek in de wind en zijn dus bij de overheersende Z/ZW winden even goed bruikbaar.

 

In april zal er 6 jaar verstreken zijn sinds onder impuls van de toenmalige federale regering en minister Durant de lawaaihinder van de luchthaven stapsgewijs werd verschoven van de Oostrand en Brussel naar de Vlaamse Noordrand. Alle Vlaamse politieke families hebben in dit dossier fouten gemaakt. Waar men de eerste Paarse Regering en inzonderheid de  Groenen gebrek aan kennis en politieke ervaring kon verwijten kan dit excuus spijtig genoeg niet meer worden ingeroepen voor uw hedendaagse Vlaamse Regering. Uit de veelvuldige contacten met uw beider kabinetten blijkt overduidelijk dat u zeer goed geïnformeerd bent over wat er heden ten dage gebeurt. Er rust dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid op uw schouders: goed weten wat er gebeurt en niets ondernemen is schuldig verzuim. Als arts heb ik de morele plicht u op uw verantwoordelijkheid te wijzen.

Brussel gebruikt de geluidsnormen als chantage middel en de burgers van de Vlaamse Noordrand zijn de gijzelaars. U kijkt bewegingloos toe hoe uw eigen burgers in hun leefmilieu en gezondheid onherstelbaar geschaad worden nu bijna alle nachtelijk vliegverkeer weerom boven de dichtst bevolkte zone van Vlaams Brabant wordt geconcentreerd. Deze toestand kan niet blijven aanslepen tot na de lange communautaire onderhandelingen, ik ben ervan overtuigd dat u dit als christen democraat ten volle beseft. Concentratie van nachtvluchten (evenmin als de dagvluchten overigens) is noch medisch, noch juridisch verantwoord, spreiding is klaarblijkelijk politiek niet realiseerbaar. Er is maar één logische uitweg: stop met de nachtvluchten (8 uurse nacht), plafoneer de dagvluchten, pas dan kan met Brussel over spreiding worden onderhandeld.  

Met vriendelijke groeten

Dr Marc Goethals