Daedalus ontmoette Dewael.

Daedalus ontmoette Dewael.

Dag- én nachtvluchten worden herbekeken.

Overlegplatform tussen Daedalus/Actie Noordrand blijft ook komende weken bestaan.

Volgens Vlaams minister-president Patrick Dewael heeft hij met premier Guy Verhofstadt afgesproken dat er voor 15 januari 2003 een Overlegcomité wordt bijeengeroepen om een nieuwe evaluatie van het federale luchthavenakkoord te maken. Hij zei dit vanmorgen in het Vlaams Parlement.

Joris Van Hauthem (Vlaams Blok) vroeg wat de premier ervan weerhield om het akkoord op te blazen en vond de extra metingen 'zotte kosten'.

Sonja Beck (CD&V) stelde vast dat er overleg met het Brussels gewest komt, maar dat er aan de situatie op het terrein intussen niets verandert.

"Meten is weten", zei Dewael.
De technische aanpassingen die op het Overlegcomité van 29 november j.l. aan het akkoord werden aangebracht mpeten "...met kennis van zaken worden geëvalueerd."
Hij benadrukte dat aan de voorwaarden van het luchthavenakkoord (geen extra hinder en niet meer hinder voor de mensen die nu al overlast ondervinden) momenteel niet voldaan is en dat het akkoord moet worden opgezegd en heronderhandeld als blijkt dat dat zo blijft.

De minister-president herhaalde dat het Brussels gewest eenzijdig geluidsnormen heeft uitgevaardigd en haar normen moet versoepelen.

Het is de bedoeling dat de Brusselse en de Vlaamse geluidsnormen elkaar benaderen en in elkaar worden geschoven.
Momenteel wordt daar overleg over gepleegd in technische werkgroepen. Eens dat werk klaar is, kan er gepraat worden over een evenwichtige verdeling van de lasten.

Van Hauthem repliceerde dat de Vlaamse regering in de logica van een concentratie van de nachtvluchten blijft en riep op de piste van de spreiding te bewandelen.

Becq zei dat meten weliswaar weten is, maar dat men in het luchthavendossier eerst een akkoord heeft afgesloten en daarna is beginnen meten.

Na de parlementszitting is er voor het eerst rechtstreeks overleg geweest tussen Daedalus/Actie Noordrand en premier Dewael.

Daedalus is tevreden over het gehoor dat ze voor hun dossier kregen en verwacht nu daden.
De minister-president is overtuigd van het belang van de spreiding van de dag én de nachtvluchten.
Het vandaag gecreëerde overlegplatform tussen de Vlaamse Regering en Daedalus blijft ook de komende weken functioneren.

Daedalos Actie Noordrand