VANDELANOTTE WIJST MANGAIN TERECHT: VLAAMS GEWEST WETTELIJK VERANTWOORDELIJK VOOR MILIEUVERGUNNING BIAC

 

PERSARTIKEL dd 19.2.2004

 

Het is niet BIAC, maar de Vlaams-Brabantse bestendige deputatie die oordeelt onder welke voorwaarden een milieuvergunning wordt toegekend voor de luchthaven van Zaventem. Ook enkele jaren geleden heeft BIAC niet gevraagd om het aantal nachtvluchten te beperken tot 25.000.

Dat heeft minister van overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte donderdag in de Kamer verklaard.

Hij reageerde op die manier op kritiek die Brussels leefmilieuminister Didier Gosuin woensdag uitte.

 

FDF-kamerlid Olivier Maingain vertolkte donderdag tijdens het vragenuurtje de kritiek van partijgenoot Gosuin. De nieuwe milieuvergunningsaanvraag die BIAC indiende, brengt de federale afspraken rond het dossier van de vluchten vanop Zaventem in gevaar.

De aanvraag voorziet in een eventuele aanpassing van het plafond van 25.000 nachtvluchten per jaar en is daardoor in strijd met de afspraken die op de bijzondere ministerraad in Petit-Leez werden gemaakt, luidde het.

Volgens Maingain komt de aanvraag er niet toevallig. Hij vermoedt een politiek manoeuvre.

 

Minister Vande Lanotte counterde de kritiek. "BIAC is een bedrijf en heeft een milieuvergunning nodig. Als die verstrijkt, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Zonder moet het bedrijf de deuren sluiten", stelde hij.            

 

De sp.a-minister benadrukte verder dat het niet BIAC is die de voorwaarden bepaalt voor een vergunning. "Het is de Vlaams-Brabantse deputatie of de Vlaamse regering die dat doet. En dat gebeurt op basis van het decreet inzake de milieuvergunningen".       

Vande Lanotte ontkende ook dat hij zou geweigerd hebben informatie te verstrekken aan Gosuin ("ik heb geen enkele vraag gekregen").

Hij spoorde de Brusselse minister wel aan om samen met de Vlaamse regering rond de tafel te gaan zitten, bijvoorbeeld om de milieunormen op elkaar af te stemmen.            

Tijdens de replieken kwam het tot een woordenwisseling tussen de minister en Maingain, die bleef beweren dat er van manoeuvres sprake is. Een boze Vande Lanotte verweet de FDF'er de waarheid niet te vertellen en enkel insinuaties de wereld in te sturen