DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

Persbericht

 Bedriegt Minister Durant bewust haar collega’s?

 Van 20.000 naar 10.000 gehinderden via

concentratie van de nachtvluchten???

En wat met de verminderde Quota Counts?

 

De werkgroep van Actie Noordrand vraagt onmiddellijke aanstelling van een neutrale luchtvaartcommissaris die met grote spoed, nog vóór de verkiezingen openheid van zaken kan brengen in het hele dossier

 Daedalus protesteert heftig tegen de voorstelling van zaken als zou de officiële concentratie van nachtvluchten voortvloeien uit de afspraak gemaakt tijdens het luchthavenakkoord van 11 februari 2000. Toen kreeg de minister van Mobiliteit door haar collega’s van de Federale, Brusselse en Vlaamse regering als doelstelling het terugbrengen van de Laeq-nachtcontour van 1998 van 55 dBA met 50%.

 Op 31 oktober 2002 rechtvaardigde Minister Durant met deze doelstelling de op die datum officiëel doorgevoerde 80% nachtconcentratie.

 “Daardoor zullen slechts 10.500 in plaats van 19.900 mensen last hebben van het lawaai ervan”, maakte minister van Verkeer Isabelle Durant (Ecolo) bekend. (De Standaard, 26-27.10.02).

 Daedalus kan keihard bewijzen dat de halvering van de 55 dBA-contour op twee jaar tijd gerealiseerd kon worden uitsluitend en alleen op basis van het terugbrengen van Quota Counts (QC). Dit is de officiële geluidsuitstoot van een nieuw vliegtuig: ahw de ‘cataloguswaarde’ van het toestel.

 Jaar                 QC uit de vlucht genomen                    Laeq 55 dBA gehinderden

----------------------------------------------------------------------------------------------

1998    Enig juist referentiejaar             33.339

 2000                baangebruik 50/50 25R en 20             24.761

2001                QC 20+  voor nacht verboden             19.904

2002                QC 16+ voor de nacht verboden         10.500

2003                uit vlucht nemen QC 12+                     ???

 Uitsluitend en alleen door het uit de vlucht nemen van de zware QC-toestallen loopt het aantal gehinderden binnen de 55 Laeq nachtcontour terug tot het gewenste aantal!!!

 Heeft Minister van Mobiliteit Durant glashard gelogen toen ze stelde dat de concentratie noodzakelijk was om deze doelstelling te halen? Als dat zo is, acht Daedalus het onaanvaardbaar dat op basis van leugens een hele streek mét haar bewoners de vernieling in wordt geholpen. Dan vraagt de werkgroep van Actie Noordrand onmiddellijke aanstelling van een neutrale luchtvaartcommissaris die met grote spoed, nog vóór de verkiezingen openheid van zaken kan brengen in het hele dossier. Loog ze niet, maar werd ze zelf misleid dan is het nog niet te laat om haar vergissing in te zien en recht te zetten.

 Aan de basis van deze desinformatie ligt de door Daedalus uitvoerig aan de orde gestelde en door ALLE Vlaamse politieke partijen aanvaarde misvatting dat men ‘gehinderden’ nog steeds uitsluitend op basis van de Laeq -contour kan definiëren.

 De WGO-norm eist nadrukkelijk dat dit gebeurt op basis van vijf onscheidbare voorwaarden waarvan de Laeq er slechts één is. Desondanks is de Laeq-contour nog steeds de enige voorwaarde die BIAC en het Ministerie van Mobiliteit hanteren bij het uittekenen van de hindercontouren.

 De doelstelling van het luchthavenakkoord van 11.02.2000, namelijk de reductie van de 1998 Laeq-nachtcontour van 55 dBA met 50 % was bovendien als gevolg van het uit de lucht halen van de meest lawaaierige toestellen, reeds gerealiseerd nog vóór de huidige nachtconcentratie officieel een feit werd! Wat is er hier echt aan de hand?

 In 1998 - overigens het enige juiste referentiejaar en niet 2001 dat tijdens de aanloop naar de concentratie valselijk naar voren werd geschoven om de ware feiten te verhullen en de collega-ministers een rad voor de ogen te draaien (?) - waren er in de Laeq-contour 55 dBA  33.339 mensen.

 Zonder enige wijziging in het baangebruik, toen nog ongeveer 50/50 25R en 20, was dat aantal gehinderde personen al teruggelopen tot 24.761 in 2000. Toen vloog nog 47% van de nachtvluchten volgens bestemming boven de Noordrand en 53% boven de Oostrand.

 In 2001 is de QC 20+ voor de nacht verboden, wat leidde tot een reductie van het aantal inwoners in de 55 Laeq nachtcontour tot 19.904.

 Deze reductie was louter en uitsluitend het gevolg van het uit de vlucht nemen van de QC 20+. Ze kon dus niet gekoppeld worden aan het verschuiven van 30% van de nachtvluchten van de Oostrand naar de Noordrand door de uitbreiding van de Ronde van Brabant (reductie Laeq-nachtcontour over de Oostrand, uitbreiding Laeq-nachtcontour over de Noordrand). Toch werd deze feitelijke nachtconcentratie boven de Noordrand toen al doorgevoerd en gerechtvaardigd met te verwijzen naar het reduceren van de Laeq-nachtcontour (van 1998, 55 dBA) met 50%.

 In 2002 werden ook de toestellen met QC 16+ uit de vlucht genomen. Voor 2003 was het uit de vlucht nemen van de toestellen met QC 12+ voorzien. Alleen drie 727 huskits van DHL zijn eruit, maar andere luchtvaartmaatschappijen vliegen nog met een QC 12+ en hebben uitstel tot 30 juni 2003, als de EU geen roet in het eten gooit. Intussen blijft nachthinder boven de Noordrand onverminderd, geteld en gemeten, voortduren.

 Alleen al door het uit de vlucht nemen van deze toestellen loopt het aantal gehinderden binnen de 55 Laeq nachtcontour nog eens terug, tot amper 10.000!

 Wanneer men de 55 dBA Laeq- nachtcontour neemt en men rekent daar met vliegtuigen met een QC niet hoger dan 12,komt men alleen door het uit vlucht nemen van de QC 12+ automatisch aan minder dan 10.000 gehinderden binnen de Laeq-nachtcontour .

 De daling is dus BEWEZEN het gevolg van het uit de lucht nemen van de lawaaierige toestellen en NIET het gevolg van de concentratie.

 De bewering dat door concentratie het aantal gehinderden van 20.000 in 2001 gereduceerd wordt tot 10.000 na 2002 is dus op zijn zachtst gesproken een goocheltruc.

 Om de afspraak gemaakt tijdens het Luchthavenakkoord van februari 2000 na te komen en het aantal gehinderden te halveren volstond om de QC te verminderen.

Moest de concentratie er om heel andere redenen komen en werd ze dus onder valse vlag doorgevoerd? Welke redenen? Hoe komt het dat de beleidsvoerders dit vandaag weten en nog altijd niet tot een redelijke spreiding kunnen komen?

Wie regeert dit land eigenlijk?

 En wie garandeert de inwoners van de Noord- en Westrand dat een officiële dagconcentratie niet al onder dezelfde valse vlag in voorbereiding is en straks weer buiten medeweten van het Parlement om goedgekeurd wordt?

 In de praktijk heeft de Noordrand al 55% dagconcentratie. In de praktijk is er nu al sprake van grote medische hoogdringendheid en een dreigend ‘worst case’ of rampscenario in termen van het WGO. Wat als de dagconcentratie ook officieel doorgevoerd wordt? Hoeveel heeft men voor de Noordrand nog meer in petto.

Er dient dus klaarheid te komen.

 De werkgroep van Actie Noordrand vraagt daarom onmiddellijke aanstelling van een neutrale luchtvaartcommissaris die met grote spoed, nog vóór de verkiezingen openheid van zaken kan brengen in het hele dossier

 DAEDALUS                                                                         ACTIE NOORDRAND

0499/34 92 09                                                                         0494/21 68 81

www.actienoordrand.be