DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

DRINGEND PERSBERICHT

17 december 2002

 

GAAT DE POLITIEK NOG MAAR EENS  BESLISSEN

OP BASIS VAN ONJUISTE METINGEN?

 

Op het Federaal Overlegcomité van vrijdag 29.11.2002 werd o.a. meegedeeld dat vanaf 2 december 2002 nieuwe metingen zouden worden gedaan om de toestand boven de Noordrand te evalueren.

 Daedalus constateert dat deze metingen om verschillende redenen niet conform* kùnnen zijn met de ‘normale’ toestand boven de Noordrand, zoals die overigens vanaf vandaag weer overdonderend geldt. Pure concentratie van 55% van de dagvluchten en 80 tot 85% van de nachtvluchten boven één gefolterde strook Vlaamse grond van 15 kilometer lang. En uitwaaierende hinder (met vliegtuigen die vanaf het uitwaaieringspunt hun reactoren extra open zetten) boven de rest van de Noord- en Westrand waar volgens de officiële meettoestellen en meetmodellen iedereen dróómt dat-ie gehinderd wordt.

 De ter tafel liggende metingen van de afgelopen weken kùnnen geen basis vormen voor de Vlaamse Regering om woensdag 18 december en voor het Federaal Overlegcomité om vrijdag 20.12 over wat dan ook te beslissen.*

 Moet onze actiegroep weer ten strijde trekken en de media optrommelen om nog maar weer eens te bewijzen dat ‘garbage in garbarge out’ is? En dat politieke beslissingen alleen op basis van correcte metingen en meetmodellen  genomen kunnen worden? Géén LAeq’s: geen logaritmes die frequentie – de grootste hinderfactor, ook bij minder lawaaierige vliegtuigen – uitsluiten. Maar WGO-conforme beslissingsinstrumenten. Alle verantwoordelijke kabinetten beschikken over het persconferentiedossier van maandag 9 december waarin deze zaken worden uitgelegd.

 ·        Van 5 tot 11 december 2002 stond er een strakke oostenwind. Deze Oostenwind waait gemiddeld 35 dagen per jaar. De aëronautische veiligheidsnormen verplichten om bij dergelijke wind in de andere richting (vanaf startbanen 02 en 07) op te stijgen, anders vallen er vliegtuigen uit de lucht. De Noord- en Westrand genoot enkele dagen van een welgekomen rust na de aanslag op haar welzijn en gezondheid die de politiek sinds februari 2001, officiëel versterkt vanaf 1 november op haar pleegt, toen de eerste nachtrustconcentratie werd doorgevoerd.

·        Op het overlegcomité van vrijdag 29.11.2002 werd ook afgesproken dat alternatieve nachtroutes dienden te worden bestudeerd, met name voor de DHL-vluchten. In de voorbije weken werden elke nacht een aantal van deze alternatieve routes uitgetest. De bewoners van Kampenhout en aanpalende gemeenten kunnen ervan meespreken.

·        Bij navraag naar de radartracks die aangeven waar de vliegtuigen de afgelopen twee weken nu exact hebben gevlogen, deelde de ombudsdienst aan Actie Noordrand mee dat het radartrackingsysteem van BIAC (Trasys-NMS-systeem)  “in panne” is. Op basis van welke tracks gaan de regeringen straks beslissen? Daedalus/Actie Noordrand vraagt het zich af.

 

OPENHEID VAN ZAKEN VOOR IEDEREEN, DE REGERINGEN VOOROP

 

Daedalus                                                         Actie Noordrand

0499 34 92 09                                                0494 21 68 81