DAEDALUS PERSBERICHT

17 SEPTEMBER 2004

 

VLD en SPA BELOOFDEN VLAAMSE BURGER GELIJKE BEHANDELING EN EERLIJKE VERDELING VAN VLIEGTUIGHINDER

 

VOLGENS VERHOFSTADT-COMPROMIS DHL DAT OP TAFEL LIGT KRIJGT BRUSSEL IN 2012

1000 ŗ 2000 NACHTVLUCHTEN PER JAAR EN KRIJGT VLAANDEREN DE RESTERENDE 26.000 NACHTVLUCHTEN

 

  

2004: Theoretisch plafond nachtvluchten per jaar: 25.000.

 

2004: ReŽel aantal gevlogen nachtvluchten per jaar: 20.500.

 

Brussel:           2,5 vluchten gemiddeld per nacht,

weinig lawaaierige vliegtuigen

 

Vlaanderen*: de overige 95% vluchten** per nacht,

bijna geen weinig lawaaierige vliegtuigen

zeker alle zeer lawaaierige vliegtuigen***

die leiden tot ziekte

en 200 doden per jaar.

 

2012: Theoretisch en reŽel aantal nachtvluchten: 28.000.

 

Brussel:           5,5 vluchten gemiddeld per nacht

                        weinig lawaaierige vliegtuigen.

 

Vlaanderen*: de overige 26.000 nachtvluchten

ong. 12.000 vertrekken

Gemiddeld 33 nachtvertrekken

hoofdzakelijk te verdelen over Noordrand en Oostrand

elk gemiddeld 16,5 per nacht

ong. 14.000 landingen

Gemiddeld 38 nachtlandingen

hoofdzakelijk te verdelen over de landingszones

in Erps-Kwerps en Steenokkerzeel

elk gemiddeld 17,25 per nacht

bijna geen niet- lawaaierige vliegtuigen

zeker alle zeer lawaaierige vliegtuigen***

die leiden tot ziekte

en minstens 400 doden per jaar

VLD en SPA beloofden een gelijke behandeling en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Alleen CD&V gaat hiervoor bij monde van minister president Leterme. Indien het compromis dat op tafel ligt doorgaat krijgt Brussel 1 ŗ 2000 lichte nachtvluchten per jaar en Vlaanderen de resterende 26.000 nachtvluchten. Dwz dat er in plaats van 3.000 extra nachtvluchten (zie boven) er in realiteit 7.500 reŽel gevlogen nachtvluchten bij zullen komen.

Nu al is de situatie zeker ís nachts in Noordrand en Oostrand en in de Vlaamse landingszones (met nu al per gemiddelde nacht 10 ŗ 15 nachtvluchten over dezelfde mensen in elk van deze zones) niet leefbaar en is een democratische herverdeling van de vluchten dringend noodzakelijk.

 

Als het compromis ŗ la Verhofstadt dat nu op tafel ligt doorgaat, schroeven VLD en SPa de klok terug en laten opnieuw ALLE bijkomende lasten voor Vlaanderen, dat tot 33 vertrekken en 38,5 landingen gemiddeld per nacht te verwerken krijgt.

 

De situatie is met 20.500 nachtvluchten per jaar nu al volstrekt onleefbaar!

De welvarende Vlaamse Rand waarin het tot 2002 goed wonen was, wordt straks, als de bevolking gaat moeten vluchten om het vege lijf te redden, een verpauperde, gecriminaliseerde zone waarin de plaatselijke welvaart en gezondheid van de inwoners kapotgevlogen worden voor een werkgelegenheid waarvoor DHL geen enkele garantie biedt en waarvan de cijfers fel overroepen zijn.

 

Daedalus blijft eerst een eerlijke spreiding eisen, opstijgen in de richting van de bestemming en rekening houden met de hinder per individu. Pas dan kan met alle partijen rond de tafel gezeten worden om de grenzen van de groei van Brussel Nationaal vast te leggen.

 

*          Noordrand en Oostrand,

**        Dalende en opstijgende vluchten,

***      Echt stille straalvliegtuigen bestaan niet ook niet bij DHL.

 

 

Daedalus is de juridische en technische werkgroep van Actie Noordrand.

 

Daedalus                                                                    Actie Noordrand

0486 582 499                                                              0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                                actienoordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be