DAEDALUS PERSBERICHT

17 maart 2005

 

ONVEILIG EN DISCRIMINEREND WINDNORMENBESLUIT MINISTER LANDUYT GETUIGT VAN MINACHTING VOOR HET GERECHT

 

UITSPRAAK BAAN 02:

NOORDRAND ZAL GOEDE RAAD VAN MINISTER LANDUYT

OM IDENTIEK PROCES IN TE SPANNEN IVM 25R

GRAAG TER HARTE NEMEN

 

Door het onveilig en discriminerend windnormenbesluit dat federaal minister van Mobiliteit Landuyt gisteren bekend maakte, verlegt de federale regering willens en wetens de hinder van mensen die pal onder een start-/landingsbaan (de 20/02) wonen naar andere mensen bij wie in de verste verte geen start-/landingsbaan te bekennen is en die in een regio wonen die veel dichter bevolkt is. Behalve Diegem is er geen enkele Noordrandgemeente die intensief overvlogen zou worden indien men gewoon rechtdoor hoogte neemt en rechtstreeks naar bestemming opstijgt, nochtans de eerste voorwaarde voor de door de Franstalige politici hooggeroemde vliegveiligheid.

 

Concreet:

- Pas bij regelrechte storm uit het N of NO zal er niet meer van de 25R opgestegen kunnen worden!

- Er zal dag en nacht met zijwind tot 37 km/u en rugwind tot 13 km/u opgestegen worden vanaf de 25R boven de tweede dichtstbevolkte regio!

- Hierdoor herconcentreert deze Vlaamse federale minister van Mobiliteit de dag- en nachtvertrekken boven de Noordrand.

 

Door de federale regering wordt – sluiks en stap voor stap - elk verzoek van de faciliteitengemeenten in de Oostrand en van het Brussels Gewest, hoe onredelijk ook,  ingewilligd. Zo verlegde het 9-puntenplan de hinder al van Franstalige faciliteitengemeenten in de Oostrand naar Vlaanderen.

Elk verzoek van de Noordrand daarentegen, hoe redelijk ook, wordt genegeerd.

 

Met dit windnormenbesluit laden de minister en met hem degenen die hem aanstuurden in deze beslissing een zware verantwoordelijkheid op zich. Niet alleen getuigt de publicatiedatum van het AIP – één dag voor de uitspraak van het Hof van Beroep – van regelrechte minachting voor het gerecht. Bovendien vergroot het AIP nog eens het veiligheidsrisico boven de tweede meest dichtbevolkte regio rond de luchthaven die nu al het meeste hinder krijgt van alle regio’s rond de luchthaven.

 

Daedalus, juridische en technische werkgroep van Actie Noordrand, protesteert in naam van alle getroffen inwoners van de Noordrand tegen deze levensgevaarlijke concentratie van vliegrisico’s, dag en nacht boven dezelfde bewoners.

 

Wat de uitspraak van het Hof Van Beroep ivm de landingen op de baan 02 betreft, verwacht de Noordrand expliciet:

 

- dat minister Landuyt evenveel haast maakt met Cassatie als destijds minister Onkelinx ivm de uitspraak van het Hof van Beroep van 10 juni 2003;

 

- dat minister Landuyt morgen werk maakt van de door het Hof van Beroep opgelegde meer evenwichtige benadering van de verdeling van de geluidsoverlast met respect voor de rechten van de omwonenden (Grondwet, EVRM en WGO-richtlijnen cfr. arrest).

 

De getroffen inwoners van de Noordrand zullen de goede raad van minister Landuyt

om een identiek proces in te spannen ivm 25R als de bewoners van de 02 deden, graag ter harte nemen.

 

 

Daedalus                                                                    Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                             0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                            actienoordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be