PERSBERICHT DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

 16.1.2003

 Inwoners Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek steunen verzoek Noordrand om versoepeling Brusselse Milieunormen.

 Daedalus/Actie Noordrand neemt kennis van de correcte informatie van minister president van het Brussels gewest De Donnea dat Haren, Laken en Neder Over Heembeek nog altijd geteisterd worden door de dubbel geconcentreerde nachtvluchten. En natuurlijk ook al door de 55% dagvluchten die ze - net als de noordrand al moeten verdragen.

Deze informatie is correct, het is immers onmogelijk gezien de positie van de startbaan 25R om deze Brusselse gemeenten te vermijden na Machelen/Diegem overvlogen te hebben en alvorens Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel geconcentreerd te overvliegen. Dit in het kader van de Brussel-vermijdende S-bocht procedures die in het kader van de openlijke nachtconcentratie sinds 1 november 2002 en de slinkse dagconcentratie sinds voorjar en zomer 2002 werd uitgewerkt.

 Via de website www.actienoordrand.be ontvangt de actiegroep talrijke petities uit deze gemeenten, waar ook b.v. Bert Anciaux van Spirit woont.

 De door de vliegtuighinder geteisterde inwoners van deze gemeenten pleiten daarom ook voor een versoepeling van de Brusselse milieunormen, die boven hun hoofden nu toch al niet gerespecteerd worden. Zelfs een kleine versoepeling van de milieunormen zou een opening creren om tot een constructief debat over een spreiding met gebruik van alle startbanen en bij alle windrichtingen te komen over Brussel, Noordrand en Oostrand, die wonen in de nabijheid van Brussel Nationaal voor iedereen leefbaar en aanvaardbaar zou maken.

 

Daedalus                                                                  Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                           0494/21 68 01