DAEDALUS PERSBERICHT

15 SEPTEMBER 2003

 

ZITTING HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL

JUSTITIEPALEIS 16 SEPTEMBER

 

AFSPRAKEN VERTEGENWOORDIGERS EISERS NA AFLOOP

 

Morgen, 16 september vindt de hervatting plaats voor het Hof van Beroep te Brussel van de procedure in verband met de rechtszaak die de 47 eisers uit de Noordrand aanspanden tegen de Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol.

 

Morgen wordt er over de termijnen van conclusies en over de pleitdatum gesproken. Pas als die vastliggen kunnen de conclusies gepleit worden en dienen de gedaagde partijen aan te tonen dat ze tegemoet kwamen aan de eis van het arrest om iedere burger gelijk te behandelen. De eisers zullen het Hof van Beroep dan ook vragen een dwangsom op te leggen indien dit oordeelt dat aan deze eis niet of onvoldoende tegemoet werd gekomen. De verzoekers zullen aandringen dat dit snel zal gebeuren.

 

De zaak vangt aan om 11.50 u.

 

Als alles goed gaat kunt u vanaf 12.15 u de volgende drie vertegenwoordigers van de verzoekers ontmoeten op de trappen van het justitiepaleis om hen vragen te stellen.

 

U kunt daarvoor vanaf 12.15 u de volgende drie personen vanaf 12.15 u bereiken op hun respectievelijke gsm-nummers:

 

Marc Goethals   0475/23 40 12

Peter Leys          0475/83 89 35

Chris Luyckx     0475/47 75 82

 

 

Daedalus                                       Actie Noordrand

daedalus.werkgroep@pandora.be              ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be