DAEDALUS PERSBERICHT

dd 15 JANUARI 2004

 

VORMEN MEER STILLERE VLIEGTUIGEN EEN OPLOSSING

VOOR HET DHL PROBLEEM?

 

HELAAS NIET

 

HOE ZIT HET ECHT MET DE ONTWAKINGSKANSEN

BIJ MEER & STILLERE VLIEGTUIGEN

 

Zijn stillere vliegtuigen een oplossing voor het nachtvluchtenprobleem?

 

Bij het in Delft gevestigde wetenschappelijke onderzoeksinstituut TNO onderzocht prof. W. Passchier-Vermeer de gecombineerde invloed van geluid én van frequentie op de ontwakingskans.

 

De conclusies: méér stillere vliegtuigen verhogen aanzienlijk de ontwakingskans.

 

Een paar berekeningen maken deze stelling duidelijk.

 

Stel dat men negen Airbus 300 vervangt door 31 stillere vliegtuigen.

 

Negen DHL A300 toestellen     aan 95,5 dBa                  met QC 11,1

 

vervangen door

 

31 'stillere vliegtuigen'     aan 'slechts' 90 dBa                  met QC 3,2.

 

(Nota bene: voor wie niet vertrouwd is met de dBa-cijfers: het verschil tussen 95,5 dBa en 90 dBa is vier keer zoveel lawaai!).

 

De totale hoeveelheid theoretisch geproduceerd geluid blijft in bovenstaande berekening identiek.

 

De Laeq-contour (die de gemiddelde geluidsdruk aangeeft) ziet er precies hetzelfde uit.

 

Maar de kans op slaapverstoring of ontwaken verhoogt dramatisch!

 

Hoe beïnvloedt frequentie de ontwakingskans?

 

Ontwakingskans A300:                      9 x 95,5 dBA:       37%

Ontwakingskans ‘stillere vliegtuigen’  31 x 90,0 dBA:      84%

 

Bij een vermindering van slechts 5,5 dBa per vliegtuig kan men maar liefst 22 bijkomende vliegtuigen laten vliegen en toch blijft de Laeq-contour identiek!

 

Maar: deze 22 bijkomende vliegtuigen geven maar liefst 47% mèèr ontwakingskans! En een chronisch verstoord slaappatroon leidt rechtstreeks naar meer ziekte en meer dood!

 

Er zijn maar twee manieren waarop men de ontwakingskans omlaag krijgt.

Evenveel maar stillere vliegtuigen.

Of minder van dezelfde lawaaierige vliegtuigen.

Alle andere scenario’s zijn boerenbedrog.

 

Wie zwaait met een gelijke hoeveelheid theoretisch lawaai en negen A300 vervangt door 31 ‘stillere’ vliegtuigen, doet door de hogere frequentie de ontwakingskans dermate stijgen dat ziekte en dood wetenschappelijk meetbaar zullen toenemen.

 

Dit is hoe de ontwakingskans daalt als men dezelfde frequentie aanhoudt maar lawaaierige door stillere vliegtuigen vervangt. In dit voorbeeld daalt de theoretische hoeveelheid geluid (Laeq-contour).

 

9 vliegtuigen x 95,5 dBA,         ontwakingskans = 37%

9 vliegtuigen x 95 dBA,            ontwakingskans = 32%

9 vliegtuigen x 93 dBA,            ontwakingskans = 29%

9 vliegtuigen x 91 dBA,            ontwakingskans = 26%

 

Blijft de theoretische hoeveelheid geluid (Laeq-contour) gelijk maar stuurt men méér, zelfs stillere vliegtuigen, dan stijgt de ontwakingskans dramatisch.

 

9 vliegtuigen x 95 dBA,            ontwakingskans = 32%

14 vliegtuigen  x 93 dBA,         ontwakingskans = 45%

22 vliegtuigen  x 91 dBA,         ontwakingskans = 63%.

 

Heren regeerders; goed geprobeerd, maar dit is géén oplossing voor het probleem van DHL, dat hadden we u al maanden geleden kunnen vertellen.

 

Daedalus                                                                   Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                           0494/21 68 81

 

daedalus.werkgroep@pandora.be                   ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be