DAEDALUS PERSBERICHT

17 JUNI 2003

 

Zijn de gemiddeld 3,2 nachtvluchten over Brussel een verlichting

voor de Noordrand?

 

Nee. Integendeel.

 

Een echt luchthavenbeleid is pas mogelijk

als eerst alle burgers in gelijke mate overvlogen worden en

alleen de afstand tot de luchthaven nog onderscheidend werkt.

 

De gemiddeld 3,2 nachtvluchten die vanaf 12 juni ’s nachts over Brussel gestuurd worden vormen GEEN verlichting voor de Noordrand.

De vluchten komen in mindering van die van de Oostrand, en worden toegevoegd aan de 55% nachtvertrekken van de 25R, waardoor het reeds zeer zwaar belaste Diegem  nog meer vluchten te verwerken krijgt omdat het altijd overvlogen wordt als men vanaf de 25 R opstijgt.

Brussel en de Oostrand krijgen uitsluitend de minst lawaaierige toestellen (QC kleiner dan 4).

De Noordrand krijgt de vliegtuigen  met een QC kleiner dan 4 naar het Noorden en Noordwesten en bovendien alle vliegtuigen  met een QC 4 t/m QC 11,9, en dit ongeacht hun uiteindelijke bestemming.

 

Wat is de nieuwe toestand voor de nacht?

Volgens de Ombudsman vlogen in de nacht van 11 op 12 en van 12 op 13 juni de volgende toestellen vanaf de volgende banen. De verschillen komen voort uit de fluctuaties in het vliegverkeer van etmaal tot etmaal, wat ook verklaart waarom het akkoord van 24 januari spreekt van 3,2 nachtvluchten. In de week zijn het er meer, in het weekend minder.

 

NACHT                                  11-12.06                     12-1.06

---------------------------------------------------------------------------------

Totaal aantal vluchten :             72 bewegingen 71 bewegingen

Aantal vertrekken :                  33 ,,                            29 ,,

Op de baan 20 :                      12 ,,                            09 ,,

 

Op de baan 25 R:*                  21 ,,                            20 ,,

25R via Noordrand:                 16 ,,                            16 ,,

25R via Brussel:                       05 ,,                            04 ,,

 

Dus, nog eens: op de baan 25R, 21/20* nachtvertrekken in totaal.

Daarvan 16 via de Noordrand

-          3 op de Nicky-route via Grimbergen

(Route Nicky: Diegem, Haren, Neder-Over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Londerzeel.)

-          7 op de Costa-Route via Meise

(Route Costa: Diegem, Haren, Neder-Over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Merchtem, Opwijk.)

-          3 op de Pajottenlandroute via de Ring

(Route Huldenberg Heavy: Diegem, Haren, Neder-Over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel, Zellik, Dilbeek.)

-          3 op de Chièvresroute via de Ring.

(Route Chièvres Heavy: Diegem, Haren, Neder-Over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel, Zellik, Dilbeek.)

 (Telkens werden de gemeenten vermeld die tot ongeveer 21,5 km van BUB verwijderd zijn zoals op de website van de ombudsdienst voor de route over Brussel).

 

De resterende 5 resp. 4 (lichtste) vluchten die voor 12 juni over de Oostrand vlogen, gaan nu over Brussel.

 

Diegem krijgt dus wel degelijk ALLE 21 resp. 20* vertrekken via de 25 R.

Die over Brussel. EN die over de Noordrand.

De reeds onhoudbare toestand in deze Noordrand-deelgemeente van Machelen aan de voet van de startbaan is door de uitvoering van het akkoord van 24 januari nóg maar eens verslechterd. Als er al spreiding zou zijn (zie verder in dit persbericht: het woord ‘spreiding’ dekt allang niet meer de oorsponkelijke lading die Daedalus het meegaf), dan valt Diegem wel heel erg uit de boot!

 

Voor de volledigheid: de Noordrand is de ENIGE regio rond de luchthaven waar één strook grond zowel ’s nachts - als overdag geconcentreerd overvlogen wordt.

Sedert 2001 werden de vertrekken voor de dag én de nacht boven Brussel eerst geconcentreerd in de zone ten zuiden van de Ring. Vervolgens werden deze samengebundelde vluchten ten Noorden van de Ring verschoven, weg van Brussel.

 

Alle politieke verantwoordelijken die bij het formatieberaad betrokken zijn verklaarden de afgelopen maanden in de media dat het akkoord van 24 januari slechts een eerste stap was. De rechter legt de regering, BIAC en Belgocontol nu op om aan elke vorm van discriminatie een eind te maken en hem dit op 10 augustus te komen voorleggen.

 

Waarom?

Voor de nacht: de toestand nu, na de zgn. spreiding

-    Alle luidruchtige vliegtuigen worden, zoals gezegd, nog altijd systematisch

over de Noordrand gestuurd.

-         De zgn. uitwaaiering die pas ter hoogte van Grimbergen wordt ingezet, leidt tot routes die op meer dan 10 km van de luchthaven - dus tot boven Grimbergen - nauwelijks 500 m uiteen liggen. Op die afstand geeft dit slechts een vermindering van 3 dB, zodat men de vliegtuigen in feite in stereo hoort.

-         De cijfers bewijzen het: de Noordrand wordt nog altijd systematisch meer overvlogen dan welke andere regio ook. Met meer dan 50% van alle nachtvluchten wordt de streek zonder enige aanwijsbare reden gediscrimineerd.

 

Voor de dag:

-         een door feiten gestaafde maar door de politiek grotendeels ontkende en vooralsnog alleen door de rechter erkende dagconcentratie die men alleen boven de Noordrand vindt

-         dagroutes werden in 2001 en 2002 buiten elke democratische controle om heimelijk verlegd van Brussel naar de Noordrand. Ze werden geconcentreerd op de Ring zelf en ten noorden van de Ring. Nu nog altijd vliegen in de praktijk meer dan 50% van alle dagvluchten- tot boven Meise dezelfde geconcentreerde route als de nog altijd geconcentreerde nachtroutes.

 

Dit betekent dat bijvoorbeeld woensdag en donderdag regelmatig pieken optreden van 16 vluchten tijdens de slechts zeven uur durende ‘nacht’ , voorafgegaan door vaak nog hogere pieken tussen 20 – 23 u en gevolgd door een bombardement van vluchten tussen 6 – 7 uur, waardoor inslapen wordt bemoeilijkt en ontwaken bespoedigt, na een al zwaar verstoorde nacht.

 

Daedalus wil een ding nog eens duidelijk stellen.

Deze regering kan pas aan een wezenlijk beleid rond de luchthaven beginnen, als eerst aan deze en alle huidige discriminaties voor de nacht en voor de dag onmiddellijk een eind wordt gemaakt.

 

Alle andere betrokkenen of groepen die nu al over het lange-termijnbeleid van de Luchthaven willen praten, negeren het feit dat een beleid dat op discriminatie is gestoeld gedoemd is te mislukken, omdat dit een ondemocratische basis is en in een democratie als de onze niet houdbaar. Dat is ook wat het arrest van 10 juni onontkoombaar stelt.

 

De nieuwe regering kan doen wat de rechter oplegt door in de regeringsverklaring volgende zaken op te nemen en een zeer snelle uitvoering te voorzien. Er is slechts één mogelijkheid.

-         Een snelle spreiding doorvoeren (Daedalus heeft de plannen beschikbaar)

-         Deze échte spreiding over de gánse omtrek van de luchthaven staat ervoor in dat iedere burger in gelijke mate overvlogen wordt waarbij alleen

de afstand tot de luchthaven als onderscheidende factor geldt.

 

Hoe deze eerlijke verdeling van de lasten en lusten werkt zette Daedalus uiteen in een Memorandum, dat men kan vinden op www.actienoordrand.be.

In het spreidingsmodel van Daedalus wordt elke omwonende van de luchthaven overdag hooguit twee maal per uur overvlogen en hooguit twee maal per nacht.

 

Dit door systematisch gebruik van alle startbanen, rekening houdend met meteorologische beperkingen, en op basis van vliegen naar bestemming volgens meerdere directe routes, met compensaties op jaarbasis als door bijzondere omstandigheden de lasten tijdelijk onevenredig verdeeld zijn.

 

Dit uitgewerkte model bestaat sedert eind 2002 en is via het Memorandum, opnieuw in handen van de bij de formatie betrokken politieke verantwoordelijken, nog voor de rechter de spreiding oplegde.

 

Daedalus                                                                    Actie Noordrand

gsm 0499-349 209                                                    0494/21 68 01

daedalus.werkgroep@pandora.be                            ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

 

www.actienoordrand.be