DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

PERSBERICHT

EERST OPENHEID EN TERUG NAAR AF

DAN PRATEN

 Daedalus/Actie Noordrand eist EERST terugkeer naar toestand van voor 2001 voor de

dag- en nachtvluchten.

En openheid van zaken.

 

Daarna kunnen we praten.

 Alvorens de Federale en Vlaamse politici met al dan niet goede bedoelingen aan de slag gaan met het vliegtuighinder-dossier eist Daedalus/Actie Noordrand opnieuw en NU METEEN een terugkeer naar de toestand van voor 2001.

 Daedalus/Actie Noordrand eist ook onmiddellijk openheid van zaken.

 Een voor het publiek toegankelijke website waarop de dag erna ALLE vliegbewegingen te vinden zijn, gekoppeld aan weersomstandigheden en geografische gegevens, mag voor BIAC en Belgocontrol geen enkel probleem zijn.

Het zal veel van de onlustgevoelens wegnemen als de gehinderden zelf kunnen gaan kijken hoe het nu precies zit. In plaats van de een democratie onwaardige toestand waarbij zelfs parlementariėrs grote moeite hebben achter de juiste feiten te komen, om van gewone mensen maar niet te spreken.

 De Noordrand (en niemand rond en in Brussel) kan nog drie of vier maanden leven met geconcentreerde hinder, zoals de politiek op dit moment voorstelt. De huisartsen van Vilvoorde en Meise, binnenkort gevolgd door die uit de andere Noordrandgemeenten, richten niet voor niets Meldpunten op om de gevolgen voor volksgezondheid te meten.

 De toestand van voor 2001 was niet volmaakt maar voor alle partijen aanvaardbaar in afwachting van een echte oplossing. Dat die onvolmaaktheid druk op de politieke ketel zal houden is een goed ding. Des te eerder zullen de constructieve voorstellen ivm het vaststellen en opvolgen van het hinderdossier en de toekomst van de luchthaven Brussel Nationaal hun weg vinden naar democratische wetten.

 Daedalus                                                         Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                0494 21 68 81

 

www.actienoordrand.be

Nachtvluchten: Vlaamse regering houdt druk op de ketel

 http://www.kranten.com/a.html?id=1031843