DAEDALUS PERSBERICHT

12 JANUARI 2004

 

 

 

 TOEKOMST LUCHTVAART:

EERST DEGELIJK FUNDAMENT LEGGEN

EN BIJ VOORRANG INVESTEREN IN VOLLEDIG SPREIDEN

 

LIPPENDIENST AAN SPREIDING VOLSTAAT NIET!

 

CONCENTRATIEPOLITIEK VERHOFSTADT I

TERRORISEERT NOG ALTIJD NOORD- EN OOSTRAND

 

 

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, wenst erop te wijzen dat gesprekken op het hoogste politieke niveau over de toekomst van de huidige nationale luchthaven pas zin hebben als er eerst een onaantastbaar grondwettelijk fundament gelegd wordt voor het democratisch functioneren van alle luchthavens in België.

 

Als de staat BIAC wil verkopen zoals het nu is: een krabbenmand vol onopgeloste problemen en uitgestelde beslissingen, zal dit geen mooie bruid opleveren.

 

 

Iedere politicus zwoer trouw aan de grondwet.

 

De politiek dient net als de burgers de grondwet te respecteren en te zorgen dat – om te beginnen op Brussels National Airport – alle kwalitatieve investeringen worden gedaan om te zorgen dat iedere burger gelijk behandeld kan worden.

 

Het is aan diezelfde politiek - en met name aan minister Vandelanotte, voogdijminister van BIAC – om de luchthavenuitbater aan te zetten tot spoed met het verlengen van de 25L-taxibaan en vooral het installeren van ILS landingssystemen op alle banen zodat deze zonder onderscheid gebruikt kunnen worden om op te stijgen én te landen, met alleen het weer en de veiligheid als eventueel beperkende factoren.

 

Tot op heden is er nog altijd geen enkele opdracht uitgegaan naar BIAC om de opgelopen achterstand ongedaan te maken en hiervoor de nodige investeringsbudgetten vrij te maken.

 

Wil men de werkgelegenheid in de regio rond Zaventem veilig stellen, zoals de gemeentelijke VLD-politici van Zaventem, Steenokkerzeel, Machelen, Kraainem, Kampenhout, Kortenberg en Vilvoorde eisen, dan volstaat het niet om rond Zaventem de nodige infrastructuurmaatregelen te nemen. Om te beginnen op de luchthaven zelf moet met hoogdringendheid de uitrusting van alle banen up to date gebracht worden.

 

Daedalus waarschuwt dat een vlucht vooruit en lippendienst aan spreiding niet zullen volstaan: alleen in de feiten kan de grondwet gerespecteerd worden.

 

Politici lopen zonder dossierkennis achter feiten aan.

 

Daedalus roept daarom de politiek op om tot bezinning te komen. Ze roept ook alle betrokkenen op die nog geen kennis namen van de gezondheidsproblematiek en die zelf geen ervaring hebben met geconcentreerde vliegtuighinder om eerst het dossier te bestuderen alvorens zich in de discussie te mengen.

Wie in het debat wil treden dient b.v. goed te beseffen dat Meise even ver van of dichtbij de luchthaven ligt als Leuven en Mechelen maar ook als St. Agatha-Berchem, Anderlecht, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde. De hinder die de bewoners van deze laatste gemeenten ondervinden kan echter absoluut niet vergeleken worden met die in Meise als gevolg van de door de vorige regering doorgevoerde concentratiepolitiek die de Noord- en Oostrand nog altijd terroriseert.

 

Brussels National Airport kan pas verkocht als het een moderne luchthaven is.

 

Eerst dient Brussels National Airport omgevormd tot een moderne luchthaven die op democratische wijze beheerd kan worden. Dan pas kan in alle rust gewerkt worden aan zoiets belangrijks en wezenlijks voor alle burgers als het nationale luchthavenbeleid voor de komende decennia.

 

Daedalus                                                                    Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                           0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                               ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be