DAEDALUS PERSBERICHT

11 november 2005

Onderhandelingstafel dossier nationale luchthaven is demagogisch mijnenveld.

Vlaanderen dient eerst op één lijn komen over de basisafspraken

en dan pas met Franstalige onderhandelaars

aan een tafel te gaan zitten.

 

Wat betreft bovenstaand en recente persberichten en communiqué’s, waarin de belangen van Brussel en de Noordrand in één adem genoemd worden, wil Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand op deze Wapenstilstandsdag het volgende doen opmerken. 

 

Het probleem van de verdeling van de hinder rond de luchthaven valt twee keer in twee delen uiteen. 

 

Het onderscheid tussen landingen en vertrekken

 

Enerzijds is er het onderscheid tussen de landingen en de vertrekken. Hierbij is belangrijk te weten dat wie landingen heeft/had deze voor geen goud wil(de) ruilen voor vertrekken. Dit geeft al aan welke "waarde" men aan een landing en een vertrek kan geven. ZoneS had tot nu toe zgn. historisch maar in feite politiek bepaald alleen geconcentreerde landingen. Baan 02 heeft er volgens het plan Landuyt NOG minder dan ooit voorheen, en voert zelfs daarvoor nog aan dat de baan te kort zou zijn, wat een zuiver demagogisch argument is. Het is niet omdat de ene baan op Brussel Nationaal korter is dan een andere dat de kortere baan TE kort zou zijn. Op de 02 kunnen zelfs jumbo’s probleemloos landen.

 

Het echte verschil tussen de 02/20 en andere banen is dat

- deze aan een kant over verfranste faciliteitengemeenten gaat, gelegen in Vlaanderen

- hier als enige zone ook een deel van Wallonië door landende vliegtuigen overvlogen wordt

- er ‘important people’ wonen die op veel Franstalige politieke steun kunnen rekenen.

 

Het onderscheid tussen 0-5 km van de luchthaven en 5-20 km

 

Anderzijds kan men een verschil maken volgens de afstand die men van de luchthaven woont. Er zijn de mensen die binnen de 5 km rond de luchthaven wonen en/of in het verlengde van een startbaan. Dat zijn

- voor de 25R Machelen/Diegem en Haren en een deel van N.O.Heembeek,

- voor de 07L Steenokkerzeel,

- voor de 02 Steenokkerzeel, Perk,

- voor de 20 Sterrebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem,

- voor de 25L Zaventem en Evere en

- voor de 07R Kortenberg en Erps-Kwerps.

 

Voor deze mensen telt de verdeling van de hinder op de grond: het zgn. baangebruik. Het is voor ieder van hen individueel van groot belang dat de vertrekkende en landende vluchten (en het daarbijhorend grondlawaai) zo evenredig mogelijk verdeeld wordt over alle beschikbare banen en dat deze allen gelijkwaardig zijn uitgerust. In het voorstel van minister Landuyt dat nu op tafel ligt is van gebruik van de banen 02 en 20 gewoonweg al geen sprake meer! De politiek-gebonden Franstalige actiegroepen uit de Brusselse Oostrand en de in Vlaanderen gelegen verfranste faciliteitengemeenten pogen hier opnieuw volstrekt ondemocratisch hun NIMBY-slag thuis te halen. Wat onder Durant niet lukte moet Landuyt hen geven.

De vertrekhinder – zoals nu al overdag het geval is - als gevolg daarvan en gezien de bewust slecht uitgeruste 25L, beperken tot praktisch één baan (van de zes in totaal): de 25R, maakt het leven voor de mensen die hieronder wonen nu al onleefbaar.

 

Voor de mensen die tussen de 5 en de 20 km van de luchthaven wonen ligt de situatie anders. Dat zijn voor de 25R in het verlengde van de startbaan de inwoners van (een deel van) Schaarbeek, Laken, Jette, Ganshoren, Groot Bijgaarden en Dilbeek. De niet-Brusselse Noordrandgemeenten - waarboven zogenaamd "historisch" maar in feite zuiver politiek sinds drie jaar onnodig geconcentreerd gevlogen wordt: Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel - liggen NIET in het verlengde van enige baan en dienen met kerosine-verslindend en de hinder onnodig verlengend bochtenwerk overvlogen te worden. Vliegtuigen veroorzaken de minste hinder als ze na de start meteen rechtdoor zo snel mogelijk hoogte kunnen winnen, wat meteen ook de veiligste procedure is.

 

Voor deze mensen telt de de verdeling van de hinder in de lucht: de zgn. routespreiding. Routespreiding is ook de manier waardoor een deel van de huidige hinder van Vlaanderen (dat nu +/-96% van alle hinder op zich neemt) terug naar het Brussels Gewest moet gebracht worden. Op dit moment is in het voorstel Landuyt het hele woord "routespreiding" niet te vinden: Brussel wil niet want wenst minimaal het behoud van de door Durant geselecteerde en de hoofdstad vermijdende omleidingsroutes rond het Brussels Gewest en dus over Vlaanderen.

 

Het heeft daarom geen enkele zin nu al politieke afspraken trachten te maken over baangebruik en routes zonder eerst alle"stakeholders" of belanghebbenden bij de luchthaven via een breed overlegplatform bij de basisdiscussie te hebben betrokken. De gesprekspartners dienen alle technische en randproblemen uit de weg te ruimen. Dat gaat van een consensus over het vastleggen van wat wel of niet veilig is en wat de minimumeisen zijn. M.a.w.:

- aëronautische,

- medische (gevolgen voor en kost van volksgezondheid),

- juridische,

- technische,

- meteorologische (compensatie op jaarbasis igv weersomstandigheden, windnormen)

- geluidstechnische (imissie-emissie) en

- economische aspecten (o.m. zin en onzin en de reële, dus niet de politieke wenselijkheid en haalbaarheid van isolatie e.a.)

dienen tot de finish correct doorgepraat te worden om met verstand van zaken tot een breed gedragen actieplan voor de nationale luchthaven te komen. Daarbij dienen baan- en routeverdeling, geluidsbelasting per individu en plafonds voor de dag én de nacht te worden gegarandeerd.

 

Men kan zich indenken welk een verschil het zal maken als eerst in Vlaanderen de belanghebbenden (de politiek, BIAC, Belgocontrol, de gemeenten, het VOKA, de actiegroepen) op al deze punten tot een consensus komen en dan de brug slaan naar Brussel en de verfranste faciliteitengemeenten in de Oostrand en hun politieke vertegenwoordigers. Het Franstalig NIMBY-front kan pas met succes bij het overlegforum betrokken worden als eerst in Vlaanderen overeenstemming is bereikt zodat op het terrein waarop men elkaar ontmoet alle demagogische landmijnen geruimd zijn.

 

Daedalus – 0486/582 499                                                    Actie Noordrand - 0494/21 68 81 daedalus.werkgroep@pandora.be                                      actienoordrand@belgacom.net  www.actienoordrand.be