PERSBERICHT DAEDALUS 11 JUNI 2003

ARREST BRUSSELSE HOF VAN BEROEP OVER ONVOORWAARDELIJKE SPREIDING:

MAANDAG 10 AUGUSTUS BEOORDEELT DE RECHTER AAN DE HAND VAN TRACKS OF DE SPREIDING IS DOORGEVOERD ZOALS DOOR HEM OPGELEGD

DE REGERING HEEFT TOT DAN EEN KILOMETER TE GAAN EN LEGT MORGEN, 12 JUNI, EEN TWEEDE HALVE METER AF

De premier zal moeten erkennen dat zijn regering met de lichte nacht-uitwaaiering vanaf Meise die in mei werd doorgevoerd en met de 3,2 lichte nachtvluchten die vanaf morgen, donderdag 12 juni, van de Oostrand naar Brussel verhuizen, slechts telkens een halve meter heeft afgelegd naar de onvoorwaardelijke spreiding zoals in het Arrest van het Hof van Beroep opgelegd.

Dat op 12 juni ook de dagvluchten die over de Noordrand naar het Zuid-Westen vliegen 500 m moeten opschuiven en voortaan niet meer ten Noorden van de Ring maar - in theorie - boven de Ring zelf vliegen (een Ring die zelf slechts 80 m breed is) kan zelfs geen lichte uitwaaiering genoemd worden. Op 500 m afstand hoort men vliegtuigen namelijk gewoon in stereo.

Het gerechtelijk bevel sluit overigens elke misinterpretatie - al dan niet gewild -uit, zoals ieder die het arrest leest, maar al te goed beseft.

De regering heeft dus in totaal duizend meter te gaan. Met twee keer een halve meter heeft ze al twee keer een stap in de goede richting gezet.

Ze krijgt nu van de rechter 60 dagen om de gevraagde onvoorwaardelijke spreiding door te voeren en de rest van het parcours, 999 meter, in sprintsnelheid af te leggen. Op maandag 10 augustus zal de rechter aan de hand van de werkelijk gevlogen tracks oordelen of de regering zijn eis heeft opgevolgd.

BIAC en Belgocontrol, de twee betrokken administraties die samen met de Belgische Staat gedagvaard werden, leggen - terecht - de verantwoordelijkheid voor het luchthavenbeleid bij de politiek.

De rechter die blijkens het Arrest blijk geeft van een grondige dossierkennis, legde gisteren al even nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van een democratisch, niet-discriminerend luchthavenbeleid bij de politiek.

De administraties die hun opdracht wel aankunnen maar nog niet gewend zijn dit te doen, zullen hetzij onder de huidige minister van Mobiliteit, hetzij onder een nieuwe minister voor Luchthavenbeleid, meer dan een tandje moeten bijsteken. De rechter heeft hun mogelijke technische tegenargumenten afdoende afgeblokt, ze zullen een fameuze inhaalbeweging moeten uitvoeren.

De verantwoordelijke minister zal naar de rechter toe op 10 augustus mogen bewijzen dat zij of hij haar of zijn verantwoordelijkheid inderdaad nam en alle mogelijke maatregelen heeft genomen om in twee maanden effectief te doen wat nu al de formele intentie was van de bij de regeringsvorming betrokken partijen om in het regeerakkoord te schrijven.

Daedalus

0475 83 89 35

0475 47 75 82

0486 58 24 99

www.actienoordrand.be