DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND*

DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND INFORMEERT PARLEMENTARIËRS

PERSBERICHT 11.03.2003

 

 

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, constateert dat in de aanloop naar de verkiezingen van een ernstig luchthavenbeleid helemaal geen sprake meer is.

Enkel een politieke oplossing kan nu nog snel een einde maken aan het onhaalbare ‘concentratie=isolatie=meer concentratie’-beleid dat de huidige regering doorvoert.

 

Er blijven te veel vragen, met name naar de Vlaamse regeringsleiders, premier Verhofstadt en minister Durant.

 

De Vlaamse regeringsleiders.

- Waarom voerden de Vlaamse regeringsleiders nog altijd niet de beloofde dag- en nachtmileunormen door voor het luchtverkeer boven Vlaanderen?

- Wat is de reden dat – ondanks het feit dat de Brusselse normen opgeschort zijn tot eind dit jaar en er dus ruimte is voor overleg – de Vlaamse normen nog altijd niet op het Brussels niveau werden aangelijnd zodat Brussel wel rond de tafel MOET gaan zitten? Waarom doet de Vlaamse regering niet alles wat in haar vermogen ligt om tot geluidscontouren op basis van concentrische cirkels te komen, vertrekkend van de luchthaven zelf. En geen wetenschappelijk onhoudbare Laeq*-ezelsoor-norm zoals nu. En zo niet-discriminerende milieunormen te krijgen voor gans de regio rond de luchthaven?

 

Premier Verhofstadt.

Het nieuwe Luchthavenakkoord van 24.1.2003 verving het ‘Concentration Model’ door het ‘Destination Model’. Wat is de ratio achter het feit dat de voorstellen van uitvoering van dit akkoord zoals bekend geworden op 28.2.2003 het concentratiebeleid tot in en voorbij Grimbergen (12 km van de luchthaven) bevestigen, dit terwijl een kind kan zien dat om over Grimbergen naar het Noorden, Westen, Zuiden, Zuid-Oosten en Oosten te vliegen vliegtuigen eerst bijna een achterwaartse salto moeten maken (de zgn. Durantbocht).

 

Minister Durant.

Hoe kan het dat minister Durant het zogenaamde spreidingsvoorstel van de premier dat een feitelijke concentratieroute is over het grootste deel van de Noordrand, tot en met Grimbergen (een minimale uitwaaiering vanaf de A 12 via pistes die in feite elkaar overlappen, over uitsluitend Vlaams grondgebied en ten Noorden van de Ring), deze toch nog in vraag stelt?

Of de hinder boven de Noordrand is reëel en dan is er geen enkele reden deze niet democratisch te spreiden. Of ze is ingebeeld en dan is er nog veel minder reden deze imaginaire hinder niet te spreiden, met name boven Brussel.


Wie regeert dit land?

 

Omdat Daedalus blijft geloven in de werking van de democratie zal zij volgende week een deel van haar dossiers ter hand stellen aan de parlementariërs die het Concentratiedossier van de Noordrand het in de loop der maanden hebben opgevolgd. Zij zetelen of in het nationaal of in het Vlaams parlement. Van elke partij ontvangt één parlementariër het dossier.

 

Het gaat hier om (in alfabetische volgorde): Eloi Glorieux en Lode Van Oost (Agalev), Sonja Becq, Simone Creyf’s en Eric Van Rompuy (CD&V), Frieda Brepoels (NV.a), Hans Bonte (SP.a), Jos Bex en Els Van Weert (Spirit), Bart Laeremans (Vlaams Blok) en Willy Cortois en Francis Vermeiren (VLD).

 

Deze dossiers bevatten informatie die de minister van Verkeer en Mobiliteit ondanks herhaalde verzoeken van de parlementariërs bleef weigeren ter beschikking te stellen.

 

Hiermee geeft Daedalus/Actie Noordrand de volksvertegenwoordigers de mogelijkheid zelf vast te stellen dat de concentratie in de Noordrand niet – zoals beweerd – gebaseerd werd op enig multidisciplinair, wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Zij kunnen zelf vaststellen wat de echte uitgangspunten zijn geweest van de technische adviseurs en waarop

- de minister van Mobiliteit en Verkeer

- de Premier

- de Vlaamse en Brusselse gewestelijke regeringsleiders

hun huidig concentratiebeleid baseren.

 

Zo wil Daedalus op democratische wijze helpen om aan de wettelijk discriminerende dag- en nachtoverlast boven de Noordrand en de medische hoogdringendheid die hieruit voortvloeit, een einde te stellen.

 

Daarvoor volstaat in eerste instantie een terugkeer naar de situatie van voor februari 2001, waarvan de procedures nog in de schuif liggen. Deze toestand was lang niet ideaal maar wel leefbaar. Daedalus aanvaardt dit in afwachting van een transparant luchthavenbeleid waarbij alle omwonenden dezelfde rechten en plichten delen.

Voor iedereen de lusten van Brussel Nationaal Airport. En de lasten.

 

* Noordrand = de gemeenten uit de Brusselse én de Vlaamse Noordrand, die allemaal slachtoffer zijn van de onverantwoorde en nog altijd niet ongedaan gemaakte concentratiepolitiek van deze regering, te weten o.a.: Diegem, Haren, Neder-over-Heembeek, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Wemmel, Merchtem, Asse, Opwijk...

 

* De Laeq als hindermodel nemen is slechts één van de vijf onlosmakelijke voorwaarden toepassen die de WGO vastlegde om tot een aanvaardbaar hindermodel voor luchthavens te komen. Het Laeq-model houdt met name met frequentie als grootste hinderoorzaak geen enkele rekening.

 

Daedalus                                                                                                   Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                                                            0494/21 68 01
 

www.actienoordrand.be