DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND PERSBERICHT 10.12.2002

BETREFT : REACTIE OP ‘MERDE’-UITSPRAAK MINISTER DURANT

 

DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND NODIGT MINISTER DURANT UIT VOOR EEN OPENBAAR DEBAT

  

Canvas – Terzake

9 december 2002 20 u

 

(Letterlijk citaat)

Isabelle Durant – minister van Mobiliteit :  « On répartit, excusez-moi, on répartit la merde.  Eh bien, ça je trouve une curieuse façon de faire un choix politique en termes de politique aéroportuaire et de prise en compte des nuisances sonores et des problèmes de santé.  C’est la plus mauvaise façon de faire.  C’est un peu chez tout le monde et basta, on verra. »

 Volgens meneer Cauwelier van Wakker Tervuren is vliegtuighinder ‘een pest’ (cfr. De Zevende Dag). Wat minister Durant ervan vindt staat hierboven.

 De bewoners van de Noordrand achten vliegtuighinder een noodzakelijk kwaad en iets wat onlosmakelijk verbonden is met onze moderne maatschappij. Wie de lusten van een vliegveld wil hebben dient ook de lasten te dragen, democratisch verdeeld. Daartoe was en is de Noordrand bereid.

 Daarom en vanwege de tijdens de persconferentie van 9.12.2002 bekendgemaakte risico’s voor de volksgezondheid bij té hoge concentratie van vlieghinder, eist Daedalus/Actie Noordrand zowel van

- de Federale Overheid als van

- de twee Gewestregeringen (Brussel en Vlaanderen):

 

1. Onmiddellijke terugkeer naar de toestand van voor 2001.

 

2. Hoogdringend gelijke milieunormen voor ALLE Belgen.

 

3. Hoogdringend het opnieuw opstarten van de voorbereidingen,

gebruikelijk voor het vernieuwen van vliegrouteprocedures, met

inachtneming van alle voorzorgen t.o.v. vliegveiligheid, milieu en

volksgezondheid.

 

Dit houdt mee in :

- voorafgaandelijk onderzoek naar de milieu- en

gezondheidsaspecten,

- met openbare rapportering door een

- multidisciplinair en pluri-universitair team.

 

4. Doel : eerlijke spreiding van nacht- én dagvluchten.

 

5. Een grondig debat over de toekomst van Zaventem.

 

6. Dit alles met volledige openheid van zaken.

 

Voor dit laatste nodigt Daedalus/Actie Noordrand ook premier Verhofstadt uit met name een voorbeeld te nemen aan het door hem zo bewonderde Schiphol.

 

Nu negeert de verantwoordelijk minister - zelfbenoemd pleitbezorgster van de noodzaak tot verbetering van de levenskwaliteit - opzettelijk en « ...pour le besoin de la cause », met name de normen van de WGO (die op zich al niet erg streng zijn). Of ze kent deze nog altijd niet, hetgeen haar bekwaamheid om haar mandaat verder te zetten - zoals ze zelf heeft te kennen gegeven te wensen - zeer in vraag stelt.

 

De minister en haar mede-verantwoordelijke collega’s weigeren de vernietigende studies over de gevolgen van hun politieke keuze, te bestuderen. En te aanvaarden dat als men een vergissing heeft gemaakt, men dit erkent, de klok terugdraait en opnieuw begint.


Zelfs al houdt dat in dat er opnieuw meer vliegtuigen over Brussel en de Oostrand zullen vliegen.

 

Als het niet mogelijk is de overlast van Brussel Nationaal dat wel de naam Brussel moet dragen maar waarvan het gewest niet de hinder wenst ; eerlijk en voor iedereen aanvaardbaar te verdelen is er een fundamenteel probleem en dient dit op tafel te komen.

 

Het gaat niet aan de gevolgen van de politieke struisvogelhouding mbt de problematiek van de luchthaven Brussel Nationaal uitsluitend af te wikkelen op de bewoners van de Noord- en Westrand.

 

Een ontvolkende, verpauperende Noordrand waaruit de rijkeren wegvluchten en de armen als ratten in de val zitten, is dat wat de politiek wenst ? Met alle gevolgen op stembusvlak van dien ?

 

Daarom nodigt Daedalus/Actie Noordrand de minister uit voor een openbaar debat , op een datum, een plaats en bij het medium van haar keuze.

 

DAEDALUS                                                 ACTIE NOORDRAND

0499/34 92 09                                                0494/21 68 81