PERSBERICHT DAEDALUS 10 JUNI 2003

 

BRUSSELSE HOF VAN BEROEP  LEGT VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ POLITIEK, ERKENT DISCRIMINATIE, BEVEELT AFWISSELEND BAANGEBRUIK EN RESPECT WGO-NORMEN

ISOLATIE IS GEEN OPLOSSING EN ONTZENUWT NIET VOORLIGGENDE POLITIEK

 

IEDERE BURGER DIENT ZONDER UITZONDERING GELIJK OVERVLOGEN TE WORDEN

 

 

Vandaag deed het Brussels Hof van Beroep uitspraak in de zaak die een aantal inwoners van de Noordrand aanspande tegen de Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol.

 

De rechter stelt dat de uitbating van de luchthaven niet gebeurt zoals het hoort en dat het de volledige verantwoordelijkheid van de politiek is om dit in goede banen te leiden.

 

De rechter stelt voorts dat het huidige dag- en nacht-concentreatiebeleid zowel een schending inhoudt van de Belgische Grondwet als van het Europees verdrag van de Rechten van de Mens.

 

Dit in de mate dat het recht op het menswaardig bestaan en de eerbiediging van het priveleven, het gezinsleven en van de woning wordt miskend.

 

Het Hof beveelt dat eerst moet begonnen worden op de grond waar het maximum aantal startbanen gebruikt dient te worden.

 

Wanneer dat  maximaal gebruik gerealiseerd is dient de uitbater daar bovenop maximaal te spreiden en uit te waaieren, zowel overdag als ‘s nachts over alle gebieden rond de luchthaven.

En zegt de rechter: “Als u dat allemaal doet mag er geen enkel gebied gediscrimineerd zijn: alles wat er meer wordt gevlogen is verboden”, luidt het nadrukkelijk.

 

Elke schending van het principe van de maximale spreiding is verboden!

 

De rechter verplicht dat elk vliegtuig op zo kort mogelijke afstand de grootste hoogte kan nemen, wat een onmiddellijke afschaffing van de dubbele S-bocht, de zgn ‘Durant’-bocht boven de Noordrand inhoudt.

 

Als de maximale spreiding een feit is, dan dienen daarenboven ook nog WHO-normen gerespecteerd te worden.

 

Isolatie ontzenuwt zeker niet de huidige politiek, zo stelt de rechter: meer nog: de medische tegenindicatie zoals voorgebracht, geeft aan dat de drie tegenpartijen een gemis aan zorgvuldigheid kan worden aangewreven.

 

Het Hof stelt dus een manifeste discriminatie vast en voegt aan bovenstaande nog eens toe dat de graad van bevolkingsdichtheid in een bepaald gebied geen referentiepunt kan zijn voor het vlieghavenbeleid, wél de graad van blootstelling.

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand acht deze uitspraak een constructieve aanmoediging voor de huidige politieke verantwoordelijken die betrokken zijn bij de regeringsformatie en allen, stuk voor stuk, de afgelopen maanden in de media hebben laten weten dat het akkoord van 24 januari dit jaar maar een eerste stap in de goede richting was.

 

Het Hof stelt net als Daedalus dat elke burger in gelijk mate overvlogen dient te worden. Daedalus voegt daaraan toe dat alleen de afstand tot de luchthaven als onderscheidend element kan gelden en heeft in die zin een model ontwikkeld dat in de vorm van Memorandum al 14 dagen terug aan de politieke verantwoordelijken

 

Daedalus acht dat formateur Verhofstadt met deze uitspraak een formidabele impuls krijgt om de basis te leggen voor een gezond luchthavenbeleid zowel vanuit economisch als vanuit ecologisch standpunt.

 

Daedalus

0475 83 89 35

0475 47 75 82

 

www.actienoordrand.be