ACTIE NOORDRAND PERSBERICHT

 

ZATERDAG 8 NOVEMBER 2003

 

 

 

ARTSEN UIT DE NOORDRAND BEGRIJPEN NIMBY-REACTIE EUROPESE TAO-AFI-AMBTENAREN NIET.

 

Dr. GOETHALS: “VERTEGENWOORDIGERS VAN EUROPESE ORGANEN ZOUDEN ALS EERSTEN EEN DEMOCRATISCHE SPREIDING MOETEN TOEJUICHEN.”

 

“LAAT HEN EEN NOG MEER DEMOCRATISCH SPREIDINGSPLAN VOORSTELLEN”

 

“De enige reden voor de NIMBY-reactie van vertegenwoordigers van de EU-ambtenarenvakbond TAO-AFI en van een medische adviseur van de Europese ambtenaren, zoals die deze zaterdag in de media kwam, kan zijn dat ze niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het spreidingsdossier”. Dit zegt cardioloog Marc Goethals n.a.v. het protest van TAO-AFI tegen het eerste spreidingsplan van de minister van Mobiliteit.

 

Hij veronderstelt dat Europese ambtenaren die in de Oostrand wonen niet op de hoogte zijn van de actie van 250 artsen uit de Noordrand begin dit jaar. De verenigde huisdokters van de pas sinds 2002 door een dag- én nachtconcentratie getroffen 10 gemeenten uit de Noordrand overhandigden een dossier en handtekeningen aan de toenmalige Vlaamse minister van Volksgezondheid en aan hun collega’s binnen de wetgevende organen. Daarin wezen ze op de acute medische noodsituatie veroorzaakt door de bundeling van dag- en nachtvluchten boven dezelfde individuen en op de gevolgen die dit ook op lange termijn voor de volksgezondheid heeft.

 

“De erkenning dat het onhoudbaar en ongrondwettelijk is om tot 250 vluchten dag én nacht boven dezelfde mensen concentreren, is de reden waarom het Hof van Beroep spreiding bevolen heeft en de regering dit in haar programma schreef”; zegt hij. Hij betreurt het – mede namens zijn collega-dokters - dat vertegenwoordigers van de Europese TAO AFI ambtenarenvakbond en hun medische adviseur niet de moeite namen bij hun collega-ambtenaren en medici in de Noordrand te rade te gaan voor ze protesteerden.

 

“We zouden ze graag hebben uitgelegd dat de Noordrand een veelvoud te verduren heeft van het aantal vliegtuigen waartegen zij nu protesteren. De Noordrand werd tot 2002 uitsluitend gespreid overvlogen door vliegtuigen naar Noordelijke en Noord-Westelijke bestemmingen. Pas in dat jaar is de huidige concentratie doorgevoerd, met name omdat de vluchten over Brussel Hoofdstad bijna allemaal boven de Noordrand weggeplooid zijn in plaats van naar hun Westelijke, Zuidelijke en Zuid-Oostelijke bestemmingen te vliegen. In het plan van de huidige minister van Mobiliteit zal elk van de zes zones slechts een deel te verwerken krijgen van wat sinds 2002 door toenmalige minister van Mobiliteit Durant boven Diegem, Haren, Neder-Over-Heembeek en de verder van de Luchthaven gelegen Noordrandgemeentes werd geconcentreerd”, besluit hij. “Alleen een evenwichtige spreiding beperkt het aantal vliegtuigen per individu en waarborgt een toekomst voor de luchthaven.”

 

Hij veronderstelt dat de ambtenaren en hun medische adviseur zich zullen realiseren dat zij als zich als vertegenwoordigers van de Europese organen als eersten democratisch dienen te gedragen en zullen inzien dat NIMBY-reacties Europese ambtenaren onwaardig zijn. Namens Actie Noordrand nodigt hij alle Europese ambtenaren uit om met een nog meer democratische spreiding te komen dan het plan dat nu ter tafel ligt.

 

Actie Noordrand

0494/21 68 81

Dr. Marc Goethals

0475/23 40 12.

 

ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be