DAEDALUS

Werkgroep Actie Noordrand

Persbericht over Cassatieverzoek Belgische Staat

8.7.2003

Op maandag 7 juli, midden de formatieonderhandelingen, kregen de bewoners van de Noordrand de betekening van het cassatieverzoek dat werd ingesteld door de Belgische Staat tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel.

Dit is de zoveelste kaakslag die de moegetergde Noordrand te verwerken krijgt. Burgers waarvan het Hof van Beroep schrijft dat: "...het enige dat deze vragen is als gelijken te worden behandeld", dienen van hun regeringsleiders te vernemen dat dit blijkbaar niet kan. Een aantal politici verkiest een Arrest, dat een ode aan de democratie is, aan te vechten.

Dit verzoek tot cassatie werd voorbereid tijdens en betekend nét voor het einde van de formatiegesprekken. Dit toont aan dat een aantal onderhandelaars niet de intentie hebben gehad deze fundamentele principes van de democratie op te nemen in het akkoord, hoewel het ernaar uitziet dat de "...billijke spreiding" dank zij de vasthoudendheid van de Vlaamse onderhandelaars van SP.a/Spirit wel is ingeschreven in het regeerakkoord en dat in de hinderevaluatie de WGO-norm gerespecteerd zal worden en dus OOK de frequentie meegenomen wordt.

Het Cassatieprocedure werd gisteren bij meer dan 40 klagers betekend.

De cassatie-procedure verloopt als volgt:

1. De klagende partij (de juridische werkgroep) heeft vandaag (dinsdag 8 juli) een cassatie-advokaat aangesteld. Die heeft drie maanden om te antwoorden.

2. Vervolgens neemt het Hof van Cassatie de zaak in beraad. Uitspraak wordt verwacht binnen twaalf maanden (dus juist voor of juist na de zomer van 2004).

Eigenaardig toch dat de regering cassatie-beroep aantekent tegen een arrest waarvan de eerste minister heeft gezegd dat het perfect aansluit bij het beleid dat de regering voert; de burgers van de Noordrand worden hier twee maal (nutteloos) op kosten gejaagd: we moeten onze eigen cassatie-advokaat betalen en, via onze belastingen, betalen we de advokaat van de tegenpartij (Belgische Staat).

3. Ondertussen blijft het arrest van het Hof van Beroep uitvoerbaar.

Dit wil zeggen dat de Belgische regering, net zoals elke burger van dit land, zich moet houden aan de uitspraak van het Hof van Beroep, tijdens de periode waarin het Hof van Cassatie zich beraadt. Concreet betekent dit dat we in augustus naar het Hof van Beroep gaan en het Hof vragen om na te gaan in welke mate de regering, BIAC en Belgocontrol zich hebben geschikt naar de uitspraak. Een regering die niet spreidt nadat het Hof van Beroep de regering daartoe heeft verplicht is niet anders dan een bestuurder die koppig met zijn wagen blijft rijden, nadat de rechtbank zijn rijbewijs heeft ingetrokken.

De Belgische Staat stelt in haar cassatieverzoek met name ook dat het Hof van Beroep haar boekje te buiten is gegaan en "...het principe van de scheiding der machten heeft geschonden.

Het tegendeel is waar, de rechterlijke macht heeft in ons staats-en rechtsbestel de taak tussen te komen wanneer iemands rechten worden geschonden. Daarbij mag en kan geen onderscheid worden gemaakt of die schending gebeurt door een individu, een privé-bedrijf, een instelling, een administratie of de overheid. Alleen dan is er echte rechtszekerheid mogelijk.

Een aantal politici kan het blijkbaar niet accepteren dat ook hun macht niet onbeperkt is.

Zij dagen de rechtzoekende burger uit de Noordrand voor het hoogste gerechtshof. Nogmaals een calvarieberg die zij zullen moet beklimmen en bekostigen. Voor de Belgische Staat wordt deze dure procedure bekostigd door de belastingbetaler. En dat om te horen zeggen dat de macht van de politiek onaantastbaar moet zijn, tot zover zelfs dat zij en zij alleen zich de keuze voorbehoudt wie er wordt gediscrimineerd.

Daedalus Actie Noordrand

0486/582 499 0494/216 881

www.actienoordrand.be