DAEDALUS PERSBERICHT

4 augustus 2005

 

Daedalus, juridische en technische werkgroep van Actie Noordrand en hun rechtspersoon, de vzw Boreas, nodigen minister Landuyt nogmaals dringend uit om de komende weken de grondwet, alsook de medische, akoestische  en aeronautische logica te respecteren.  Ook als baan 20/02 voor werken gesloten is.

 

1.   Minister Landuyt zegde eerder deze zomer formeel toe dat de Noordrand gedurende de werken op baan 20/02 niet nog méér hinder krijgt.  Vorig jaar was er reeds eind april een politiek akkoord om niet alle vertrekken en landingen tijdens de werken op de baan 25R in augustus 2004 te concentreren op één baan. Daedalus vroeg zodra bekend werd dat er werken waren op de 20/02 een vergelijkbare regeling voor de 25R.  Niet alleen kreeg ze nul op request: de eerste twee nachten tonen een bijna-totale concentratie in baangebruik (25R) en routegebruik (alle bestemmingen worden omgeleid over de Noordrand). Minister Landuyt weet nochtans  dat een dergelijke regeling onhoudbaar is.

 

2.   Sinds de start van de werken vertrekken alle vliegtuigen vanaf baan 25R. In de nacht van maandag op dinsdag 39 ! 100% van de nachtvertrekken over Diegem en Haren. De Noordrand krijgt 90% van de nachtvertrekken. In de nacht van dinsdag op woensdag alleen al tussen 4 en 4.30 u. ’s ochtends vroeg 12 !  Dat is elke 2,5 minuten een vliegtuig !

 

3.   Vorig jaar tijdens de werken op de 25R werd boven de Oostrand niet geconcentreerd zoals nu wel boven de Noordrand: toen vertrok 52% van de nachtvluchten  van de baan 20, nauwelijks meer dan in normale omstandigheden,  36% van de baan 25L en de rest vanaf overige banen.

 

4.   Als BIAC via de media stelt dat het spreidingsplan tijdens de werken op de 20/02 niet gehandhaafd kan worden is dit goed nieuws.

      In dat geval kan minister Landuyt via eenvoudige NOTAM de volgende maatregelen treffen om iedereen gelijker te behandelen (en in dit geval de Noordrand te ontlasten).

      -     De tot op 10 km van de luchthaven genadeloos samengebundelde routes over de Noordrand kunnen gespreid gevlogen worden. 

      -     Zoals vorig jaar kunnen ook de andere beschikbare banen (07R, 07L en 25L) naar keuze   worden ingezet.

      -     De bocht naar links vanop de 25R, die nu alleen tijdens de dag gevolgen wordt, kan – eveneens via eenvoudige NOTAM – ook ’s nachts gevlogen worden.

 

5.   Daedalus en haar rechtspersoon, de vzw Boreas, kunnen zich niet voorstellen dat een minister van een partij die solidariteit hoog in haar vaandel voert en die het departement van justitie ambieert, zo flagrant de grondwet zal blijven schenden als de afgelopen twee nachten gebeurde.

      Het argument van zijn voorgangster Durant dat ze de verschrikkelijke gevolgen van een dergelijke concentratie niet kende, geldt voor hem niet meer.  Alle rechtspraak tot nu toe in dit dossier en in het bijzonder de twee arresten die de Raad van State recent “bij uiterst dringende noodzakelijkheid” uitsprak,  wijzen deze jurist van opleiding erop, dat de grondwet ivm het beleid van Brussel Nationaal gerespecteerd MOET worden: de rechtbank stelt dat de stilte eerlijk verdeeld moet worden  omdat alle burgers gelijk zijn.

 

6.   Daedalus en haar rechtspersoon, de vzw Boreas, verwelkomen de oproep van burgemeester Vandenhaute om de concentratieroutes die de Oostrand ook treffen, meer te spreiden.  Aangezien de grondwet een gelijke behandeling van alle burgers vraagt, is dit een welkome steun voor het onverminderde streven naar gelijkheid en spreiding van de inwoners van de Noordrand.

 

Maar het resultaat was anders: Vergelijk de radartracks van augustus 2004 met deze van 2005