DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND
PERSBERICHT 04.042003

DAEDALUS, WERKGROEP VAN ACTIENOORDRAND NEEMT KENNIS VAN PLANNEN ACTIEGROEPEN OOSTRAND OM LUCHTHAVEN ZAVENTEM VANDAAG TE BLOKKEREN


Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, verneemt dat er vandaag rond de Luchthaven een manifestatie georganiseerd wordt. Omwonenden uit de Oostrand van de Luchthaven en Brussel zijn van plan om om 18.15 u met een optocht van wagens vanaf de passerel in het verlengde van de Leopold III-laan die naar de luchthaven leidt naar de vertrekhal te rijden en deze te blokkeren.

Ze kondigen hiermee slechts een eerste manifestatie aan om te protesteren tegen het akkoord van 24 januari.

Daedalus en Actie Noordrand distantiŰren zich nadrukkelijk van deze
manifestatie. Ze hebben hun toevlucht altijd gezocht in brede informatie
van zowel bevolking als politiek en blijven dat doen. Ze geloven dat alleen een echte dialoog tussen bevolking en politiek tot een echte oplossing kan leiden. Dat die oplossing niet met primair protest gevonden zal worden en dat ze op termijn een leefbaar evenwicht moet
scheppen tussen ecologie Ún economie is voor hen evident.

Daarom blijft Daedalus pleiten voor een echte spreiding, waarbij ook Brussel zelf (en niet alleen de Noord- en Oostrandgemeenten van Brussel) overvlogen wordt, in functie van de bestemming, met gebruik van alle pistes, weer en weder dienende. Alleen zo kan men komen tot een voor alle omwonenden perfect leefbare frequentie van een Ó twee vliegtuigen per nacht en een Ó twee per uur overdag. Er is geen enkele geldige veiligheidsreden waarom Brussel niet zo overvlogen zou kunnen worden.

De plannen die Daedalus hiervoor uitwerkte zijn in het bezit van de bevoegde ministers en instanties.

Verder pleit Daedalus nogmaals voor openheid van zaken. Als werkgroep is het verplicht zich te baseren op de schaarse cijfers die BIAC en Belgocontrol ter beschikking stellen. Deze administraties houden niet op met gegevens te produceren die elkaar tegenspreken, rechtgezet worden en dan nog niet kloppen. Ook de ombudsman kan zijn informatietaak niet vervullen zoals in zijn opdracht omschreven staat omdat hij evenmin over de nodige en juiste gegevens beschikt.

De volkomen onterechte beschuldigingen van andere actiegroepen dat Daedalus met onjuiste cijfers zou werken dienen dan gericht te worden naar en zijn in werkelijkheid bestemd voor de bovengenoemde administraties die blijkbaar denken te kunnen opereren alsof ze buiten de wet leven.

Actie Noordrand organiseert op zondag 27 april op het plein voor de kerk
in Meise een StemTent, waarin de inwoners van de Noordrand van 12 tot 18 uur de politiek kunnen ontmoeten rond de concentratie van dag- en nachtvluchten. Het acht dit een zinniger actie dan de luchthaven te gaan blokkeren, waarvan wij tenslotte als maatschappij allen de lusten dragen en dus ook de lasten moeten aanvaarden.

DAEDALUS                                                                               ACTIE NOORDRAND
0499/34 92 09                                                                            0494/21 68 81
                                            www.actienoordrand.be