PERSBERICHT dd 4 MAART 2003

 

DAEDALUS STELT ZICH VRAGEN  BIJ HET MUILKORFARREST

VAN HET HOF VAN CASSATIE

 

VLAAMSE POLITIEK OFFERT NOG ALTIJD NOORD-EN OOSTRAND OP AAN NATIONALE LUCHTHAVEN

 

 

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, stelt zich vragen bij het muilkorf-arrest van het Hof van Cassatie van 4 maart 2004.

 

Het arrest volgt het advies van de Advocaat Generaal.

Daarin wordt bevestigd

- dat het Hof van Beroep bevoegd was om de zaak te behandelen,

- dat het Hof van Beroep terecht heeft vastgesteld dat de beleidsbeslissing van de overheid tot concentratie de subjectieve grondrechten van de inwoners van de Noordrand aantast,

- dat het Hof van Beroep bevoegd was om hier paal en perk aan te stellen maar

- dat het Hof van Beroep NIET toekwam om de oplossing om die aantasting ongedaan te maken, naar te schuiven. Het Hof van Cassatie muilkorft hiermee het Hof van Beroep dat wel mag zeggen wat niet mag, maar niet mag zeggen wat wel mag.

 

De overheid heeft volgens het Hof van Cassatie

- de vrijheid te beslissen hoe ze haar beleid voert

- maar mag bij de uitoefening van haar souvereiniteit de subjectieve grondrechten van de bewoners niet krenken. 

 

Enerzijds erkent het Hof van Cassatie duidelijk de schending van alle subjectieve rechten van de eisers: het recht op gelijke behandeling, eerbiediging van hun eigendom, gezondheid en privéleven.

Er is dus geen politicus die na dit arrest van het hoogste rechtsorgaan van dit land nog anders kan doen dan de meest maximale vorm van spreiding blijven nastreven en opleggen.

 

Anderzijds muilkorft het Hof van Cassatie het Hof van Beroep door te stellen dat dit wel de schendingen van de bewonersrechten mocht vaststellen en mocht verbieden maar de hier logisch uit voortvloeiende spreiding niet aan de politiek mocht opleggen.

 

Daarmee verplicht het Hof van Cassatie de in hun rechten geschonden bewoners van de Noordrand niet alleen tot een nieuw, geldverslindend juridisch carroussel (de zaak komt opnieuw voor voor het Hof van Beroep van Gent).

 

Bovendien levert het Hof van Cassatie de bewoners uit aan Vlaamse politici en Vlaamse federale politici.

 

Het Brussels Gewest verdedigt de rechten van zijn bewoners – op de opgeofferde Brusselse gemeenten Haren, Neder-over-Heembeek, Schaarbeek en Evere na – door middel van zeer strenge milieunormen met hand en tand tegen vliegtuigoverlast. Omdat Vlaanderen zelf weigert milieunormen vast te stellen en weigert in overleg te gaan met Brussel, offert ze de Vlaamse Noord- en Oostrand op aan een zeer hinderlijk luchthavenbedrijf dat zich nog altijd boven de VLAREM-wet verheven acht.

 

In Oostende claimt minister Vande Lanotte dat de afspraken over nachtvluchten en vliegtuighinder onveranderd gehandhaafd dienen te worden.

 

Van de voogdijminister van BIAC is er voor Zavemtem slechts een donderende stilte.

 

Daedalus eist – nu het Hof van Cassatie onomwonden de bal in het kamp van de politiek legt – dat alle Vlaamse politici hun verantwoordelijkheid nemen en spreiden.

 

Als men n.l. de door BIAC zelf verschafte gegevens over aantal inwoners per gemeente en aantal ha per gemeente koppelt, komt men tot de conclusie dat de door het Brussels Gewest met grote hardnekkigheid aangehaalde kriterium van bevolkingsdichtheid EEN GROTE LEUGEN is.

 

Hoogste bevolkingsdichtheid over heel 2002 volgens de LDEN contourzone 55 dbA en meer, zijn twee Noordrandgemeenten: Vilvoorde (19,62) gevolgd door Grimbergen (17,46). Pas dan komt Brussel (9,75) gevolgd door Meise (9,05) en Steenokkerzeel (4,88).

 

Idem in de week van 22-28 augustus 2003. Eerst Vilvoorde (17,30), dan Grimbergen (16,2), dan Tervuren (dat inmiddels zijn deel van de nachtvluchten terugkreeg: 15,84) en dan Machelen (10,5).

 

De Belgische Staat, BIAC, Belgocontrol en BruNorr beschikken over al deze gegevens. Er is dus geen enkel argument meer om de vliegtuigbewegingen van Brussel Nationaal niet optimaal te spreiden!

 

Juridisch commentaar:

 

Chris Luyckx                                             Peter Leys

0475 477 582                                         0475 83 89 35

 

Algemene informatie

Daedalus                                                    Actie Noordrand

0486 582 499                                         0494 21 68 81

 

daedalus.werkgroep@pandora.be                               ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be