DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

 

PERSBERICHT ENQUETE POLITIEKE PARTIJEN

        ZONDAG 3 FEBRUARI 2003

 

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand stuurde dit weekend alle Vlaamse politieke partijen een vragenlijst. Ze vraagt de partijvoorzitters nog voor het ultimatum van vrijdag 14 februari 2003 afloopt, de daarin gestelde vragen mbt de problematiek van de Noordrand en Noord-Brussel te beantwoorden.

 

De afgelopen maanden heeft Daedalus na haar twee persconferenties tijdens intensieve contacten alle Vlaamse partijen ge´nformeerd over de problematiek.

 

Uit de contacten van de politici blijkt een brede aanvaarding van de democratische eisen van Daedalus. Daarom is het des te meer bevreemdend dat de administraties (ProBru, BIAC en Belgocontrol) niet alleen kopij van alle Daedalusdocumenten ontvingen maar ook zelf over alle informatie beschikken en toch blijven werken met oude modellen, zodat de bewindsvoerders nog altijd op basis hiervan gedesinformeerd worden.

 

Daedalus acht daarom het moment gekomen om van de partijen een duidelijke uitspraak over hun standpunten te verkrijgen, zodat de administraties zonder schroom deze verder kunnen uitwerken in het kader van het bestaande en een nieuw regeerakkoord.

 

De vragenlijst staat vanaf maandag 3 februari ook op www.actienoordrand.be. De al dan niet binnengekomen reacties van de partijen worden op een persconferentie op vrijdag 14 februari in Diegem bekend gemaakt, alsook via de website en alle andere daarvoor geschikte kanalen.

 

Daedalus/Actie Noordrand zal de beleidsdaden van de huidige en komende regering afmeten aan de ontvangen antwoorden.

 

Daedalus                                                                                  Actie Noordrand

0499/34 92.09                                                                           0494/21 68 81