ADMINISTRATIES MOETEN KOMAF MAKEN MET CONCENTRATIEMODEL PERSBERICHT OVER PERSBERICHT DAEDALUS dd. 2.6.2003

De Vlaamse en federale administratie hanteren ondanks alles wat politiek beslist werd en hardop verkondigd wordt, nog steeds het concentratie- en isolatiemodel voor de opstijgende vluchten vanop Zaventem. Dat stelt de actiegroep Daedalus op basis van een tussentijds rapport van de Adviescommissie Nachtvluchten (vroegere Probru) dat recent verspreid werd.

Volgens de voorstanders van dit model zal de Noordrand boven Brussel ondanks de concentratie van vluchten na de isolatie opnieuw een leefbare situatie hebben. De bestaande metingen bewijzen volgens Daedalus echter afdoende dat de situatie voor de plaatselijke bevolking op dat ogenblik veel slechter zal zijn dan voorheen. Het model is bovendien fundamenteel ondemocratisch en discriminerend omdat het uitgaat van de systematische discriminatie van één bevolkingsgroep.

Daedalus roept daarom de verantwoordelijke beleidsvoerders en regeringsonderhandelaars op om komaf te maken met dit model. "Er is maar één goede oplossing. Iedere burger wordt dag én nacht in gelijke mate én leefbaar overvlogen", aldus de actiegroep. Uit berekeningen van Daedalus bleek eerder al dat door een volledige spreiding der vluchten de hinder voor elke omwonende per nacht beperkt kan worden tot 1 à 2 opeenvolgende vluchten en overdag tot 1 a 2 vluchten per uur.