PERSBERICHT DAEDALUS DD 1.5.2003

MINISTER DURANT VOERT HET BEPERKT AKKOORD VAN 24 JANUARI NIET UIT EN SCHRAPT ROUTE OVER BRUSSEL OP EIGEN HOUTJE, ZONDER ENIGE VORM VAN OVERLEG

Vandaag bereikte Daedalus het bericht dat de minister van Mobiliteit, Isabelle Durant, volledig op eigen houtje de betrokken administraties opdracht heeft gegeven de Route CIV5D uit de procedures voor de nachtvluchten te verwijderen.

Iedereen die het dossier kent, erkent dat de principes die geleid hebben tot de concentratie en beperkte uitwaaiering over de Noordrand fout waren.

Het kan geen democratische oplossing zijn het probleem te verplaatsen. De zwaar gehinderde inwoners zware overlast grotendeels laten behouden of naar een buur, die voorheen geen vliegtuigen had, 3 km verderop verplaatsen is geen oplossing.

Zelfs dit beperkte leefbaar maken van de Noordrand wordt nu eigenhandig en unilateraal  tenietgedaan door de minister van Mobiliteit. Daarmee schept ze het precedent voor de regering en alle omwonenden van Brussel Nationaal dat het sociaal draagvlak voor de luchthaven afkalft met als gevolg dat het evenwicht tussen economie en ecologie grondig verstoord wordt.  Dit opent de deur wijd open voor kapers op de kust uit WalloniŽ en Frankrijk die azen op de overblijvende tewerkstelling van de Brusselse luchthaven.

Daarnaast constateert Daedalus dat de desinformatie aan het Brusselse parlement  over de reŽle situatie voor de leefgemeenschap  rond de nationale luchthaven deze week een tot nu toe ongekend hoogtepunt bereikte tijdens een hoorzitting.

Begrijpelijk als men weet dat de degenen die voor de hoorzitting werden uitgenodigd de volgende gekende Not In My BackYard (NIMBY)-belanghebbenden waren:

- UBCNA 
            die al meer dan 10 jaar fanatiek ijvert voor het vliegtuigvrij maken van het luchtruim boven Brussel

- BRUXELLES AIR LIBRE
            De naam zegt het.

- En  spijtig genoeg, weeral, de Ombudsdienst, die zeker beschikt over de juiste informatie.

Daedalus verwacht:

-          dat de premier de komende dagen een afdoende oplossing vindt met betrekking tot de dissidente minister

-          een duurzame, voor iedereen leefbare oplossing voor dag- en nachtvluchten volgens het gekende model waarbij elke onderwonende niet meer dan 1 ŗ 2 vluchten per uur heeft per dag en 1 ŗ 2 vluchten per nacht

-          dat gezien de medische noodsituatie niet alleen het akkoord van 24 januari wordt uitgevoerd maar dat ook in de regeringsverklaring de principes worden vastgelegd die deze faire oplossing waarborgen. 

Daedalus verwacht eveneens dat de partijstandpunten in deze zaak nog voor de verkiezingen verduidelijkt worden opdat de bovenstaande principes zeker in een afzonderlijk hoofdstuk van de regeringsverklaring gegoten zullen worden.
 

Daedalus 0486/582 499                                            Actie Noordrand 0494/21 68 81

                                         www.actienoordrand.be