PERSBERICHT

01.04.2003

 

DAEDALUS, WERKGROEP VAN ACTIE NOORDRAND PROTESTEERT TEGEN CYNISCHE CAMPAGNE VLAAMSE OVERHEID IVM CONCENTRATIESTOORNISSEN KINDEREN

 

Daedalus bewees de afgelopen maanden bij monde van dr. Marc Goethals uitvoerig aan de hand van recent internationaal wetenschappelijk onderzoek dat aanhoudend, met zeer hoge frequentie, 24 u op 24, laag overvlogen worden door opstijgende vliegtuigen vooral bij kinderen leidt tot vaak blijvende concentratiestoornissen. 

 

Deze bevindingen werden recent bevestigd door een onderzoek van professor Van Laerebeke in opdracht van minister Vogels (op de website van haar ministerie en www.actienoordrand.be te raadplegen). De duizenden tekeningen die Actie Noordrand deze winter ontving van 6.000 schoolkinderen in de Noordrand voor het KinderZwartboek spraken op hun manier een even duidelijke taal die de politiek nog altijd weigert te horen. 

 

Daedalus protesteert daarom met kracht tegen een recente campagne van de Vlaamse Overheid waarin deze zegt geld uit te trekken om leerlingen met concentratiestoornissen te helpen, in het kader van het zorgbeleid in elke basisschool.

 

De lamentabele wanprestaties tot nu toe van de Vlaamse Overheid in het Noordrand dag- én nacht concentratiedossier maken dat deze campagne in de ogen van 100.000 inwoners van de Noord- en Westrand pijnlijk cynisch overkomt. 

 

Enkele feiten

- De interventie in het Vlaams parlement in 2000 waarin de huidige problematiek in niet mis te verstane bewoordingen werd voorspeld, werd genegeerd.

- Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering waren betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden van ProBru die leidden tot de op vervalste gegevens gebaseerde huidige nachtconcentratie en de zonder enig regeringsakkoord doorgevoerde dagconcentratie. Zij kunnen niet meer stellen dat zij het niet wisten. 

- Minister Dua kondigde aan huidige Brusselse geluidsnormen die uitsluitend boven het Brussels gewest gelden op basis van concentrische cirkels rond de luchthaven als centraal punt te zullen doortrekken rond de hele luchthaven en dus ook boven Vlaams grondgebied geldend te maken. Als ze de Vlaamse geluidnormen iets hogere waarden zou geven dan Brussel, zou dit al een hele stap vooruit zijn. Daarmee zou ze niet alleen een eind maken aan een ongrondwettelijke discriminatie en Brusselaars en Vlamingen gelijk voor de wet stellen maar dan zou tevens komaf gemaakt kunnen worden met het Laeq-‘ezelsoor’ op de Noordrandzone die vanaf 15 mei 2003 nog altijd onnodig ver geconcentreerd overvlogen wordt.

- Minister Vogels heeft nu pas – bij onstentenis van een federale kostenbaten-analyse van de luchthaven opdracht gegeven voor een Vlaams initiatief in die zin, maar nog altijd ZONDER DAT ER EEN DEGELIJKE GEZONDHEIDSMONOTIRING in Noord-, West- en Oostrand werd opgestart.  

 

De ouders van de Noord- en Westrand vragen daarom dringend dat er vanuit Vlaanderen ernst wordt gemaakt van een degelijk, niet-discriminerend Luchthavenbeleid voor àlle Vlaamse bewoners rond Brussel Nationaal, een moderne luchthaven waardig en dat het overleg met het Brussels Gewest om tot niet-discriminerende geluidsnormen te komen voor Vlamingen en Brusselaars met de grootste spoed wordt opgestart.

 

Op zondag 27 april ontvangt Actie Noordrand de politieke mandatarissen van 12 tot 18 u in de StemTent in Meise, waar de bewoners ook onder deurwaarderstoezicht kunnen stemmen.

 

DAEDALUS                                                                         ACTIE NOORDRAND

0499 34 92 09                                                                       0494 21 68 81

 

www.actienoordrand.be