247 IPV 250 VLUCHTEN,

NOG NIETS VOOR DE DAG,

22 VLUCHTEN = GEMIDDELDE

Noordranders,

De beslissing in het Overlegcomité op vrijdag 24 januari zal geen grote verandering brengen in huidige vliegverkeer.

In het akkoord staat dat de meeste nachtvluchten nog altijd zullen opstijgen vanaf baan 25R, en dus over Diegem en de Noordrand vliegen. De beslissing over de dagvluchten is uitgesteld.

In het akkoord staat ook dat een aantal vluchten vanaf baan 20 zullen blijven vertrekken, dus richting Tervuren, en dat drie vluchten over Brussel centrum zullen vliegen.

Dit wil zeggen dat we over het resultaat van dit akkoord helemaal niet tevreden zijn, vermits onze vraag naar een volledige spreiding van DAG- en NACHTvluchten niet gerealiseerd is. Het goede nieuws is dat men het principe van spreiding aanvaard heeft, en dat men ook erkent dat de frequentie van het aantal vluchten belangrijk is. Verdere uitwerking van het akkoord kan nog leiden naar flinke verbeteringen.

In de mediaberichten heeft men het over 22 nachtvluchten. In werkelijkheid hebben we nachten met 30 tot 40 vertrekken, dit is te verklaren omdat er gerekend wordt met gemiddelden.

Onze affiche blijft nog altijd geldig. Diegenen die het wensen kunnen de "250x" overplakken met "247x", omdat er al drie vluchten over Brussel gepland zijn.

De maat voor de Noordrand is nog altijd vol.

Er moet duidelijker gehandeld worden.