DAEDALUS-ULTIMATUM 15 FEBRUARI

"Het is leuk dat de meeste partijen en zelfs enkele regeringstenoren zeggen dat ze voorstander zijn van de spreiding van de dag- en nachtvluchten vanop Zaventem. Wij eisen echter daden van de bewindvoerders en zullen niet dulden dat beslissingen worden uitgesteld tot na de verkiezingen van mei. Ons ultimatum is dat er voor 15 februari dient beslist te worden tot de spreiding", dat heeft Eric Tamboryn, voorzitter van Daedalus, dinsdag gezegd tijdens een persontmoeting in Meise. Hij vroeg ook expliciet dat de sp.a-ministers in de regeringen duidelijker standpunten zouden innemen.

Tamboryn stelde het niet te nemen dat federaal verkeersminister Durant nog enkel vliegtuigen wil laten opstijgen van de startbaan 25R, die door de Duitsers in 1940 aangelegd werd, de vliegtuigen vervolgens een dubbele S-bocht wil laten nemen en ook een concentratiezone wil tot stand brengen die ge´soleerd moet worden. Durant gaat volgens Tamboryn uit van een verkeerd model om de hinder te bepalen en houdt geen rekening met de frequentie van vluchten. Ir. Pierre de Fonseca en arch. Bart Doms presenteerden een doorwrocht rapport over de laatste wetenschappelijke bevindingen ivm isolatie en toonden aan dat niet geluid gemeten moet worden maar geluidshinder.

Tijdens deze persontmoeting in De Leertuin in Meise toonden ze ook aan dat uit metingen in Grimbergen en Meise duidelijk blijkt dat de geluidshinder in november van het afgelopen jaar veel hoger lag dan in het voorjaar. Spreiding zal volgens Daedalus voor iedereen de hinder terug op een aanvaardbaar niveau brengen.

Vervolgens gaven delegaties van 6.000 schoolkinderen uit 25 Noordrand-scholen KinderZwartboeken met tekeningen en protestteksten af aan de aanwezige burgemeesters en schepenen uit de regio. Uit deze vaak ontroerende tekeningen en teksten blijkt dat kinderen vaak het gevoel hebben dat de vliegtuigen werkelijk in de huizen binnendringen. In de tekeningen komt voorts tot uiting dat het lawaai spel en leren verstoort, de vliegtuigen de lucht vervuilen en de hinder tot slaapproblemen leidt. In veel gevallen is er in de gezinnen blijkbaar sprake van verhuisplannen. Eerst lieten 24 door de vliegtuigconcentratie ook overdag getroffen Noordrandscholen duizenden zwarte protestballonnen op met de tekst: "Spreiden is minder lijden."

Tamboryn stelde dat inmiddels 30.000 gezinsleden uit de regio hun steun hebben betuigd aan de eis van Daedalus tot spreiding van de nachtvluchten. Ook vanuit de gezondheidssector in de regio komt er inmiddels heel wat reactie.

Dr. Boone uit Meise stelde dat er al 204 artsen uit de Noordrand een document hebben getekend waarin ze wijzen op de nefaste gevolgen van de concentratie van de dag- en nachtvluchten voor de volksgezondheid en leefkwaliteit van de regio. De brief met hun handtekeningen is bestemd voor de artsen/parlementariŰrs en de leden van de Commissie Volksgezondheid en wordt hun eerdaags overhandigd.

Ook het meldpunt dat de Noordrandartsen hebben opgestart met betrekking tot door vliegtuigoverlast veroorzaakte gezondheidsklachten heeft volgend dr. Luc Engels uit Vilvoorde al heel wat klachten binnengekregen. Eind februari zullen deze artsen een dossier opstellen op basis van de binnengekregen klachten.