DUA SCHIET WAKKER, BRUSSEL AL WAT MINDER CATEGORIEK

"Ik aanvaard geen oekazen of ultimatums." Zo reageert François-Xavier de Donnea, minister-president van het Brussels Gewest op het ultimatum van Daedalus-voorzitter Erik Tamboryn: spreiding op 15 februari.

Brussel wil eerst het akkoord volledig uitvoeren (dus 100% nachtvluchtconcentratie), dan een evaluatie doen en dan praten.

Maar Vlaams Milieuminister Vera Dua stelde gisteren voor het eerst duidelijk dat zij - als Brussel zijn geluidsnormen niet versoepelt - indien nodig de Vlaamse milieunormen zal verstrengen, wat een patstelling veroorzaakt omdat er dan niet meer gevlogen kan worden en waardoor alle partijen wel gedwongen zullen zijn om de tafel te gaan zitten.

Merkwaardig is dat de Donnea nu pas komt met de inderdaad reële geluidsoverlast die de mensen in Haren en Neder-Over-Heembeek te verduren hebben (Bert Anciaux woont in de laatste gemeente).

de Donnea stelt ook dat mevrouw Dua twee jaar tijd heeft gehad om te begrijpen wat er aan de hand was.

Hij vergeet dat pas sinds Daedalus/Actie Noordrand dit najaar de slinkse dagconcentratie en de onaanvaardbare nachtconcentratie in al zijn details bovengespit heeft en de kabinetten met de neus op de feiten heeft gedrukt, de ministers tot inzicht zijn gekomen waar ze werkelijk mee ingestemd hebben.

de Donnea wil het debat objectiveren, iets waar Daedalus/Actie Noordrand ferm voorstander van is, met volledige openheid van zaken.

Maar buitenlandse en Belgische experts die door hun politieke opdrachtgevers buiten het zicht van het parlement gemanipuleerd worden, daar kan geen sprake meer van zijn.