Een wakend oog op het

luchthavenbeleid

 
 
 

Een wakend oog op het

luchthavenbeleid

_____________________________________________________________________________________

 

Noordrand*, 10 oktober 2004

 

Boreas Persbericht

 

In deze voor de inwoners van de Noordrand verschrikkelijke stilte voor de federale regeringverklaring van 12 oktober wil de vzw Boreas nog eens de zaken op een rij zetten nu de DHL-storm geluwd lijkt, met de nadruk op lijkt.

 

1. Alle betrokken ministers zijn perfect op de hoogte van de juiste cijfers over de verdeling van de hinder en weten heel goed dat de Noordrand zelfs in de meest minimalistische berekening nog altijd de meeste hinder krijgt.

 

2. Er kan geen vliegtuig meer bij boven de Noordrand, geen MD11, geen QC<4, niets.

‘s Nachts niet, overdag niet.

 

Alleen boven de Noordrand: de tweede dichtstbevokte regio na Brussel rond de luchthaven, wordt nog tot op 10 km van de luchthaven geconcentreerd gevlogen.

Alleen boven de Noordrand wordt al op 700 voet afgedraaid na het opstijgen ipv op 1700 voet, voor vluchten die in feite het veiligst rechtdoor zouden vliegen naar hun bestemming.

Er wordt overdag bij voorkeur opgestegen vanaf de 25R over Noord-en Oostrand vanwege door niets gerechtvaardigde discriminerende wind- en baannormen.

 

Indien groei boven de luchthaven alleen kan gebeuren ten koste van een regio die tot voor kort uitsluitend naar het N en NW en bovendien dan nog gespreid overvlogen werd:

                - tot 1999 overdag en

                - tot 2002 ‘s nachts

en die om geen andere reden de vliegtuigconcentratie boven haar hoofd kreeg dan omdat in Brussel en in een deel van de Oostrand ‘important people’ zeiden: Not In My BackYard en daarvoor politieke steun kregen, dan kan de luchthaven niet groeien.

 

De huidige frequentie van lichte en van zware vluchten is in de geconcentreerd overvlogen gebieden dermate groot dat op een gegeven moment elke vlucht een marteling wordt. De Noordrand is meer dan vol. 

 

3. Met name de Vlaamse regering dient de belangen van al haar inwoners te verdedigen en in dit dossier de juiste afweging te maken tussen economie en ecologie, met in achtneming van alle kosten en baten. Daarbij dienen gezondheidskost, isolatie en onteigening realistisch ingeschat en correct aangerekend te worden en te worden afgezet tegen even correcte en onaanvechtbaar juiste werkgelegenheidscijfers en bijdragen aan het BNP.

 

Alleen invoeren van een echt evenredig gebruik van alle banen (spreiding aan de grond) en van een echte spreiding in de lucht onmid-dellijk na opstijgen kunnen alle omwonenden soelaas bieden. Of er groei mogelijk is voor de luchthaven en hoe groot die groei moet zijn kan pas daarna door alle betrokken partijen samen uitgemaakt worden. Een luchthaven die met overwegend Zuid-Westelijke win-den op 2 km. ten oosten van de hoofdstad ligt en die in de jaren ’80 allang verhuisd had moeten worden zoals met alle luchthavens bij grote Europese steden gebeurde, kan zijn slechte beheer niet verhalen op bewoners die – behalve in Diegem en Haren - niet eens vlak onder de startbaan wonen. Biac deed met de A-Pier een misinvestering van jewelste, die alleen nog als ‘stranded cost’ in de boeken van het bedrijf opgenomen kan worden. Ze mag een meeropbrengst voor de aandeelhouders via een geheim politiek akkoord daarom nog niet realiseren op de rug van de mensen in de Noordrand. Potentiële overnemers zuchten als ze de ‘marmeren miskleun’ zien.

 

De politiek heeft de illusie gehad dat geheime akkoorden rond de luchthaven op de rug van de bevolking van de Noordrand in het verleden konden en er de zeer dure prijs voor betaald dat de doos van Pandora rond Brussel Nationaal open is en niet meer toe gaat. Dat ze deze vergissing geen tweede maal maakt.

 

*De Noordrand zijnde de Vlaamse en de Brusselse Noordrand, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als het om vertrekken vanaf de 25R gaat. De zgn. ‘opgeofferde’ gebieden van het Brussels Gewest die overvlogen worden bij het onveilige bochtenwerk naar rechts en naar links mogen geen excuus zijn om te claimen dat ‘Brussel’ het meest overvlogen wordt.

Roger Vermeiren

Voorzitter.              0494/216 881

perscontacten       0486/582 499

boreas boreas@skynet.be

P.S. Zie op www.actienoordrand.be onder ‘dossiers’ brief Kirsch uit ’97 en ‘Onze Voorstellen’.