De rechter van het Hof van Beroep velde op 21 maart een arrest waar zelfs de meest geslepen politicus en kabinetsmedewerker zijn tanden op stuk zal
bijten.

Lees het zelf en zie hoe zorgvuldig alle klippen werden omzeild en hoe het Hof toch een onontkoombaar vonnis wist te wijzen, mét data en mét dwangsommen.