ACTIE NOORDRAND
Persbericht 24 April 2003

DE NOORDRAND TOETST DE DRIE REGERINGSPARTIJEN VOOR DE STEMTENT-TEST

STEMTENT MEISE KERK - ZONDAG 27 APRIL - VAN 12 TOT 18 u"Men kan geen fiere, ridderlijke geest hebben als het gedrag minderwaardig en zelfs verachtelijk is. Want hoe een man's daden ook zijn, zo moet zijn geest zijn." (Demosthenes).

Dit is het tweede van een reeks van drie persberichten waarin de woorden en daden van de regeringspartijen in het Noordranddossier tegen elkaar worden afgewogen. De zeer duidelijke standpunten van de oppositiepartijen die in de media nog niet echt aan bod kwamen zijn te raadplegen op www.actienoordrand.be.

Dit in de aanloop naar zondag 27 april wanneer Actie Noordrand haar eigen StemTest in de StemTent te Meise organiseert.

Geertje de Ceuleneer leidt de drie debatten waarin Actie Noordrand ministers en parlementariers op de rooster legt.
In de StemZaal kunnen de inwoners van de Noordrand ook lokale vertegenwoordigers van alle zeven politieke partijen persoonlijk aanspreken.
En dan... brengen de Noordranders hun 'proefstem' uit.

Maar eerst zet Actie Noordrand in een reeks persberichten het doen en laten van de   regeringspartijen drie dagen achtereen op een rij.

Vandaag: SP.a

Wat heeft de SP.a gedaan?

Als regeringspartij heeft ook de SP.a  bijgedragen tot de huidige discriminatie van de Noordrand.

Als partij die de verantwoordelijken voor BIAC uit haar gelederen recruteert (ex-voorzitter, nu ere-voorzitter Raad van Bestuur, nieuwe voorzitter directie-comite) zit de SP.a in de cockpit, zowel wat betreft de huidige mistoestand als wat betreft mogelijke oplossingen. Hierbij lijkt BIAC - net als Belgocontrol overigens - zowel boven als onder de wet te kunnen staan, blijven beiden met onjuiste cijfers en vluchtgegevens komen en wordt basisinformatie als radartracks op basis van oneigenlijke argumenten niet vrijgegeven.

Zo hebben de BIAC-verantwoordelijken hun positie evenmin gebruikt om hun eigen beleidsverantwoordelijken voldoende te informeren over de juiste situatie en hen een correcte analyse van de feiten voor de situatie zowel overdag als 's nachts te geven. Toch zou dit onmiddellijk tot een aanvaardbare last voor alle omwonenden hebben kunnen leiden die reeds nu een feit had kunnen zijn.

De federale minister voor Sociale Zaken heeft zich tenslotte toch goed laten informeren. Hij heeft dan ook als eerste openlijk erkend dat de regering zich heeft vergist, maar net als bij Agalev blijft dit zonder resultaten.

Laat de SP.a zich in posities maneuvreren die priviliges en titels opleveren maar die geen basis vormen om democratische beslissingen door te voeren die getuigen van echt beleid?

Wat let de SP.a hierin een voortrekkersrol te spelen? Iedereen weet dat de partij van alle huidige regerings- en oppositiepartijen de meeste beleidservaring in huis heeft. Ze zijn gewoon om beleid te voeren en niet alleen aan politiek te doen.

Waarom voeren ze er dan geen?

(Klik hier voor : 9 vragen aan Verhofstadt).

Actie Noordrand
StemTentactie
0486/582 499

www.actienoordrand.be