ACTIE NOORDRAND
Persbericht/Infoflash 23 April 2003
DE NOORDRAND TOETST DE DRIE REGERINGSPARTIJEN VOOR DE STEMTENT-TEST

STEMTENT MEISE KERK – ZONDAG 27 APRIL - VAN 12 TOT 18 u

 

De kracht van een natie vloeit voort uit de integriteit van zijn huisgezinnen.
(Confucius).

Dit is het eerste van een reeks van drie persberichten/infoflashes waarin de woorden en daden van de regeringspartijen in het Noordranddossier tegen elkaar worden afgewogen. De zeer duidelijke standpunten van de oppositiepartijen die in de media nog niet echt aan bod kwamen zijn te raadplegen op www.actienoordrand.be.

Dit in de aanloop naar zondag 27 april wanneer Actie NoordRand haar eigen StemTest in de StemTent te Meise organiseert, WAAR HET AAN U IS OM DE POLITIEK ZELF AAN TE SPREKEN! (Zie www.actienoordrand.be voor laatste StemTentnieuws).

Het is NU. Of NIET. U krijgt zo’n kans geen tweede keer.

Geertje de Ceuleneer leidt de drie debatten waarin Actie Noordrand ministers en parlementariërs op de rooster legt. (Zie website).

In de StemZaal kunt u als inwoner van de Noordrand ook lokale vertegenwoordigers van alle zeven politieke partijen persoonlijk aanspreken (zie bijlage).  En dan... brengt u uw ‘proefstem’ uit.

Maar eerst zet Actie Noordrand in een reeks persberichten het doen en laten van de de regeringspartijen drie dagen achtereen op een rij.


Vandaag: Agalev.
Wat heeft Agalev gedaan?

Agalev heeft in het dag- en nachtconcentratie-dossier veel te lang een bijna naïef geloof en vertrouwen in de Waalse zusterpartij Ecolo geuit. Hierdoor heeft de partij in 2001 en 2002 de verdere doorvoering van de concentratie van de nacht- maar ook van de dagvluchten mogelijk gemaakt en gecautioneerd.

Het zuiver politieke standpunt van de ‘afschaffing van de nachtvluchten’ heeft (te) lang de discussie over de opheffing van de discriminerende concentratie van nacht- én dagvluchten boven de Noordrand in de weg gestaan, waardoor beiden een feit zijn.

De federale minister van Volkgezondheid heeft zich opmerkelijk neutraal gehouden.

Voorbereidend onderzoek naar bestaand buitenlands medisch onderzoeksmateriaal werd niet of te laat aangevraagd door de Vlaamse Minister van Welzijn en leidde niet tot nochtans voor de hand liggende beleidsbeslissingen. De vanuit het voorzorgsprincipe evidente gezondheidsmonotoring in het getroffen gebied blijft vooralsnog uit.

Bij monde van de Vlaamse minister van Leefmilieu heeft Agalev zich, geconfronteerd met onloochenbaar feitenmateriaal dat zich een medische noodsituatie aandient, dan toch uitgesproken voor een wél democratische spreiding van de dag- en de nachtvluchten. Toch blijft het tot op heden wachten op elk tastbaar bewijs dat men wil komen tot een normatieve en niet-discriminerende milieuwetgeving.

De opening die het Brussels Gewest maakte door haar zeer strenge geluidsnormen tot eind 2003 op te schorten werd ondanks herhaalde uitspraken van de Vlaams minister van Leefmilieu niet gehonoreerd met even strenge Vlaamse normen. Daarmee miste de partij volledig de kans om recht te zetten dat de Vlaamse regering - en dus ook Agalev - in 2001 de overwegend Vlaamse Noordrand heeft opgeofferd. In het beste geval gebeurde dit door nalatigheid. In het slechtste geval uit zuiver politieke overwegingen. Intussen werd door Actie Noordrand onthuld dat de discriminerende en dus anti-democratische concentratie werd doorgevoerd op basis van vervalste, zogenaamd wetenschappelijke gegevens.

Wanneer bewijst Agalev dat het de fysieke en economische integriteit van de Vlaamse inwoners van de Noordrand respecteert? (Zie website: 9 vragen aan Verhofstadt).

Spreek collega’s, familie, buren en vrienden aan, stap in uw auto en kom af naar Meise!

MEN ZEGGE HET VOORT.


Contact:
0486/582 499
cv@cv.telenet.be

 www.actienoordrand.be