ACTIE NOORDRAND

PERSBERICHT

 

ACTIE NOORDRAND VRAAGT ACTIE VLAAMSE REGERING

VLAAMSE GELUIDSNORMEN GELIJK AAN BRUSSELSE OF ONTSLAG MINISTER DUA


De kerngroep van Actie Noordrand, in vergadering bijeen in Meise op woensdag 5 maart, verzoekt minister Dua dringend om de Vlaamse Geluidsnormen op eenzelfde niveau te zetten als die van het Brussels Gewest, zoals ze eerder beloofde. Een meerderheid van de aanwezigen sprak zich hiervoor uit.

Als ook Vlaanderen de toepassing hiervan opschort tot 31.12.2003 hebben de twee gewesten tot eind dit jaar om met elkaar te overleggen en te komen tot een gezamenlijk beleid rond Luchthaven Brussel Nationaal en hoeft het luchtverkeer boven en rond Brussel niet te worden stilgelegd.

Als de minister dit om regerings-politieke redenen niet kan of niet mag dan zit er voor haar volgens Actie Noordrand niets anders op dan haar ontslag te nemen. Alleen zo kan zij er de Noordrand van overtuigen dat het haar ernst is met haar taak als minister, namelijk de belangen van de Vlaamse Gemeenschap en haar inwoners te behartigen, door dik en door dun.

Actie Noordrand
info@actienoordrand.be
0499 34 92 09
0494 21 68 81